Månadsmöte i november

Referat från månadsmötet 2018-11-14 med SSRA.

 

 

 

 

Ett av SM7DLK:s alster som han renoverat mikroskopiskt, BC-284-A, introducerad 1942.3800-5800 kHz. Modifierad för 80 m.

Ca 20-30 watt  CW och AM. Totalvikt med alla tillbehör ca 80 kg.

 

SM7DLK – Görans renoveringsobjekt, ett alster från 2:a världskriget som han renoverat i beståndsdelar. Det är Signal Corps RT 46/TRC 10 som Göran jobbat med. En imponerande renovering! Teknisk data: Frekv. 2-12 MHz , Endast CW, kristallstyrd sändare. Ca 20 watt. Tillverkad 1945

 

 

Som mötesordförande fungerade Christer, AWQ, som hälsade de närvarande, 11 st, välkomna.

Tal om program för kommande möten:
Yngve, BCX, åtog sig att göra ett framträdande på januarimötet 2019. Kan eventuellt flyttas.
I februari har vi årsmöte.
Kom gärna med förslag till programpunkter.
Johan, VCF, försöker få till ett besök hos LTH:s radiolaboratorium.
Joakim , SA7BGN, har ett förslag, som han arbetar med.
Kassören meddelar att det, för närvarande, finns 19.316:– i kassan.

2018-12-12 håller vi julfest och Torleif, EYW, kommer att förse oss med julmat.

Du får välja mellan julbord, som brukar vara dignande, eller jullandgång. SSRA sponsrar med 100:–. Det, du vill dricka, får du själv ta med dig.

Anmälan till sm7eyw@gmail,com, senast 2018-12-05.

Inga QSL har kommit, men Uno, HPK, har fått en laddning, som snart lär vara sorterad.

 

 

SM7DLK – Göran i berättartagen gällande sin ”gröna radio” som han renoverat. Radion som Göran renoverat är en Signal Corps RT 46/TRC 10. 

 

 

Huvudpunkten på mötet var Görans, DLK, intressanta redogörelse för hur han lyckats få liv i 3 ”gröna” apparater och alla vedermödor för att lyckas med detta.
En av dessa var AN/TRC-10 från 1944/45 från amerikanska armén. En, till vikten lätt apparat, som eventuellt var avsedd för agentverksamhet. Denna apparat hade Göran med sig och fanns till beskådande.

Minnesanteckning, SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

 

 

Lämna ett svar