Månadsmöte i september

Referat från månadsmötet 2018-09-12 med SSRA i Bejokens lokaler.

Ordföranden Mats, SM7GIB, hälsade de närvarande välkomna och vände sig främst till SM7DTT, Sven, känd av de flesta.
Ordet gick sedan runt till medlemmarna, 12 st. Det visade sig att sommarvärmen förmodligen orsakat att aktiviteterna på banden inte varit speciellt hög.
Undertecknad, GUY, berättade om bemanningen på fyren, Malmö Inre och på isbrytaren Bore.
Göran, DLK berättade om sitt deltagande i den ryska testen med anledning av VM i ishockey. Han visade även upp den plakett han erövrat. Göran fick en varm applåd för bedriften. 
Torleif, EYW, har kört lite på kortvåg.
Sven, DTT, berättar att han är mest aktiv på VHF och UHF.
Mats, GIB, har varit mest aktiv med byggen hemma på fastigheten och mycket med planeringen kring densamma. Grävarbeten börjar i höst. Han har hamnat på ett bra QTH, speciellt då det gäller 40 M och 80 M.
Mats, DXQ, vill inte fortsätta som materielförvaltare. Mötet beslöt att Christer, AWQ, tar över.
Kent, NYN, och Torleif, EYW, besökte veterandagarna i Hörby. De konstaterade att den inte var särskilt välbesökt.
Det blev en lång diskussion om PTS beslut om sänkt effekt. Många undrade vad som ligger bakom detta beslut. Lennart, BIC, kommer att söka kontakt med försvarsministern, som också är radioamatör, för att försöka få klarhet i detta. — Vidare föreslogs att SSA skall uppmana sina medlemmar att söka tillstånd att köra på högre effekter.

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

Lämna ett svar