Månadsmöte i juni

Månadsmöte i juni, SSRA besöker SK7MW

 

Månadsmötet i juni var ett besök till SK7MW där SM7EYW/Torleif visade antenner, riggar och den hårdvara/mjukvara som är uppdaterad efter vårt senaste besök.  Efter detta följde en rundvandring och till detta bjöd klubben på grillad korv med tillbehör och kaffe med kaka. Tack Torleif för gästfrihet och intressant besök. 

Bilden nedan är en affisch i original från 1949 där SSRA tillsammans med andra klubbar ordnade en teknikmässa vid Malmö museum där många nya tekniska nyheter förevisades. SM7AWQ/Christer hade fått affischen av SM7HM´s dotter Karin och SM7HM, Herbert Mårtensson, var en av grundarna av SSRA år 1949. Affischen kommer att ramas in på bästa sätt för eftervärlden. 

 

SM7AWQ/Christer håller upp affischen från 1949 där det var teknikmässa vid Malmö museum. Många nya tekniska uppfinningar visades bl. a. TV. 

 

 

 

 

Här ser vi från vänster SM7EYW/Torleif, SM7NYN/Kent, SM7JNT/Henrik och SM7ALC/Sven. Bakom Sven ser vi lågbands specialisten SM7BIC/Lennart.  

 

 

 

Från vänster ser vi SA7BGN/Joakim, SM7VCF/Johan, SM7GUY/Ingvar, SM7DLK/Göran och SM7BCX/Yngve, alla i glatt samspråk om amatörradions framtid och tekniska projekt. 

 

Efter mötet tackades Torleif med en varm applåd för visningen och även Kent och Henrik fick applåder för hjälp med korvgrillningen. 

 

Styrelsen önskar alla en skön sommar med många radiorelaterade händelser! 

 

SM7GIB/Mats ordförande 

Publicerat: SM7GIB/Mats Copyright 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar