Månadsmöte i mars

Månadsmöte i mars i Bejokens lokaler, Biggles på äventyr med radio! 

I mars månad var det sedvanlig mötesförhandling där många punkter diskuterades, bl. a. vårens program och samarbetet med SK7OA i maj månad när SM5AQD/Hawk besöker klubben.

Mötesdeltagarna diskuterade även PTS nya förslag gällande nya föreskrifter som utarbetas att den högsta tillåtna effekten för tillståndsfri amatörradio sänks från 1000 watt till 200 watt. Mötet diskuterade för och nackdelar och diskussionerna innehöll respekt för varandras åsikter, för och nackdelar med förslaget och även kritik till PTS på vilka grunder förslaget framkommit.

Efter mötet fick vi en tillbakablick kring mottagaren BC 348 som satt i många bombplan under 2:a världskriget och föreläsare var vår egen Biggles, SM7DLK/Göran.

 

 

Biggles på äventyr!

 

SM7DLK/Göran framför sin BC 348 som han renoverat i vinter. Mottagaren fanns i många bombflygplan under 2:a världskriget och undertecknad hade en sådan RX vid sitt första certifikat, C – certifikatet. Göran demonstrerar här den karakteristiska utrustningen en pilot använde vid aktuell tidpunkt. Biggles, ja, det var en pilot som figurerade i bokform under 50, 60 och 70-talet för oss dåvarande ungdomar utgiven på Wahlströms förlag.  

 

Mötesdeltagarna från vänster, SM7ALC/Sven, ägare av 1 st. BC 348, SM7EYW/Torleif, SM7NYN/Kent, SM7GUY/Ingvar, SM7JNT/Henrik, SA7BGN/Joakim, SM7AWQ/Christer, SM7DAY/Fred och SM7BCX/Yngve. Många av mötesdeltagarna har liknande mottagare i sina privata samlingar. 

 

SM7DLK/Göran föreläser om BC 348:an och dess historik, olika modeller och bakgrund. Mottagaren användes av många svenska radioamatörer efter 2:a världskriget. Ett av de företag som sålde surplus och BC 348:an efter kriget var Bejoken. Görans BC-348 är helt i originalskick med sin inbyggda roterande omformare och arbetar med 28 Volt. 

Efter SM7DLK/Görans föreläsning fick Göran en varm applåd! Ett stort och varmt tack Göran för föreläsningen kring mottagaren och dess historia. En intressant punkt som kom upp var Operation Stella Polaris, mer om detta längre fram. 

 

 

Text, foto och Copyright: SM7GIB/Mats 

 

 

 

Lämna ett svar