Månadsmöte i januari

Månadsmöte i januari 2018

 

Referat från månadsmötet i 2018-01-12 med SSRA.

Närvarande 10 medlemmar.

QSL-kort avseende IOTA skall skickas till Claes, SM0MPV, gärna i rekommenderat brev. Detta eftersom kort har kommit bort i posthanteringen. — Det konstaterades att tre av de närvarande var aktiva med IOTA.

I kassan finns idag cirka 20 000:-.

Yngve, BCX, meddelade att antennarbeten inför testen i slutet av månaden, har påbörjats.

Det föreslås att Håkan, SM5AQD, skall besöka föreningen igen, för att tala om expeditionen till Bouvet. Håkan har besökt föreningen tidigare och brukar ”krydda” föredraget med fina foton. — Föredraget kan arrangeras med SK7OA.

Till årsmötet beslöts att man skall bjuda på fastlagsbullar. Till årsmötet ombads Göran, DLK, att ta med sig sin 348:a och förevisa denna.

 

SM7GUY/Ingvar 

 

 

 

Lämna ett svar