Medlemsmöte i november

REFERAT FRÅN SSRA/SK7DXs KLUBBMÖTE

2017-11-08

Mats/GIB hälsade de 12 närvarande medlemmarna välkomna. Johan/VCF informerade om att klubbens ekonomi är bra med 24.205:95 på bankkontot. Det diskuterades om några DX-expeditioner, som är QRV nu. VK9MA/ Mellish Reef med bl.a. 4 skandinaviska operatörer Erik/SM1ALH, Håkan/SM5AQD, Lasse/SM5GLC och en LA-operatör, 3C1L(3C0L)/Equatorial Guinea(Annobon Isl) och VK9AR/Ashmore Reef. Våra storfräsare Sven/ALC, Yngve/BCX och Göran/DLK hade redan haft QSO med dem och i något fall på flera band samt även på de låga frekvensbanden. Några andra av oss hade (knappt) hört dem men hoppas på QSOn. Klubben bjuder även i år på julbord. Torleif/EYW lämnar inom kort mer info. Klubbens månadsmöten är ju 2:dra onsdagen i månaden och i december blir det den 13 december Luciadagen. Vi beslutade därför att ha mötet en vecka tidigare dvs nästa klubbmöte blir ONSDAGEN  DEN  6  DECEMBER. Klubben skickar gm Mats/GIB en blomma med hälsning från medlemmarna i SSRA/SK7DXtill Janne/SM5DJZ. Utgående QSL har flyttats till Erik/SM6JSM i Karlsborg. Enligt Mats/DXQ kommer DXCC att skötas av SM3NXS och IOTA av SM0MPV. Mer om detta kan vi läsa i decembernumret av QTC. Till mötet i oktober på Ericsson i Lund hade ca 30 amatörer från SK7CE, SK7OA och SSRA/SK7DX kommit. Björn/SM7IUN föreläste i nästan 2 timmar om Ericssons start och historia i Lund och företagets framtida planer. Det var ett mycket intressant föredrag och vi som var där lärde oss mycket nytt om kommunikation och dess oanade möjligheter och utmaningar! Mats/GIB skriver till Björn/SM7IUN och tackar för att SSRA/SK7DX blev inbjudna. Johan/VCF berättade att han nu äntligen fått upp sin antenn och ska bli QRV på kortvågen. Det återstår dock att ansluta nedledning/coaxen till hans shack !!Johan/VCF gav klubbens medlemmar några böcker ” Book of tables. Electrical Engineering. Joakim/BGN berättade om sin resa till JA-land och sitt inköp av en bit rostfrimetall med borrade hål osv. Pris 20 Yen. Han visste dock ännu inte vad han skulle använda den till! Kent/NYN informerade oss om problemen han haft med Google Maps! Hans postadress på Fuglievägen 123 kunde inte Google Maps hitta. Vid ett besök i Stockholm på Google – kontor kunde problemet inte heller där lösas utan det kan endast göras i W-landet.

Vid pennan: SM7AWQ/Christer

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

Vid tangentbordet denna gång

Christer/SM7AWQ

Lämna ett svar