Månadsmöte i september

Referat från mötet med SSRA onsdagen

den 13 september 2017.

 

Mats, GIB, önskar de närvarande, 13 personer, välkomna till månadsmötet. Mats tackar särskilt Yngve, BCX, för det trevliga besöket hos honom, i somras.

Christer, AWQ, berättar att han investerat i ett nytt slutsteg VL-1000, helautomatiskt, som ger 1 kW ut. Tal om stegets prestanda.

Torleif, EYW, som berättar om loppmarknader, han besökt:

Amager, i maj. Torleif beskriver denna marknad, som mycket trevlig, med danskt gemyt.

Kristianstad. Här fanns det fler utställare än besökare. Priserna var låga, med stora prut-möjlighet.

Frederikssund, också stort danskt gemyt. Rimliga priser. Här finns också mycket andra grejer.       

Hörby, Östra Sallerup. Här finns annat än radiorelaterat, även julprylar.  

Nära Heidelberg i södra Tyskland. Halvkommersiella utställare. Trevlig resa, men själva marknaden var inte speciellt bra.  

Yngve, BCX, berättar om sina fortsatta antennarbeten. Han är snart färdig med antennen, som han förevisade under besöket hos honom i somras.

Joakim, SA7BGN, har handlat på sig en del prylar, bl a en liten dator, som han ska använda för remote-controll. Tal om avstämningsenheter.

Undertecknad berättar om körningen från fyren och från isbrytaren Bore. Från Bore blev det cirka 400 QSO på endast ett fåtal timmar. Störningarna gör att det är ganska svårt att köra från fartyget.  Remote hade varit modellen, men det innebär att flera måste engagera sig.

Mats, GIB, sammanfattar att vi ska fortsätta med Bore-projektet bl a är det en ”kul grej”.

Göran, DLK, berättar att konditionerna i sommar, varit ganska dåliga. Han har sysslat med en gammal National, inhandlad på loppmarknad. Han har nu färdigställt denna, bytt alla kondensationer. Tal om amerikanskt surplus, som finns i Trelleborg. Här finns åtskilliga Nationalapparater.    

Prat om program för kommande möten.

Stella Polaris-projektet är intressant. Göran, DLK, skall läsa in sig på ett kommande tema, men vill ha några månader på sig.

Björn, IUB, är upptagen på onsdagskvällar under hela hösten, men kan ställa upp under en helg, tillsammans med SK7CE.

Joakim har en del projekt, han arbetar med och det kommer några förslag på hemsidan.

Joakim kan tänka sig en genomgång av elektronrör.

Kanske kan man arrangera en loppis till våren, eventuellt tillsammans med SK7OA.

Torleif berättar att man snart kan köpa 2 DVD:er om Radio Merkur.

Mats ber medlemmarna att komma med förslag på programpunkter.

Undertecknad berättar om Värnets dag, lördagen den 23 september i Limhamn.

Tal om att man ska se över hedersmedlemskapet.

 

Ingvar / GUY

 

 

                                                                               

 

Lämna ett svar