Månadsmöte i mars

 

 

Månadsmöte i mars, Bejokens lokaler.

Efter sedvanlig mötesagenda föreläser SM7BCX/Yngve om olika mätmetoder. Han kallar föredraget för ”Att mäta är att veta”. Yngve gick igenom SWR, Smith diagrammet, S – parametrar och visade även mätresultat från en förstärkare som han byggt avsedd för rx antenner. Denna förstärkare har han använt till sina magnetiska loop antenner. Här är en länk till själva förstärkaren, länk:  http://www.mtmscientific.com/preamp.pdf 

Efter föredraget fick Yngve en varm applåd och han tackades för ett intressant och pedagogiskt föredrag.

 

 

P1020273

Stående från vänster till höger, SM7DKF/Ronnie, SM7DXQ/Mats, SM7LCB/Claes, SM7AWQ/Christer, SA7BGN/Joakim, SM7VCF/Johan, SM7DAY/Fred. Sittande från vänster, SM7ALC/Sven, SM7BCX/Yngve, SM7JKW/Greger och SM7DLK/Göran. 

 

 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar