Månadsmöte i oktober

Referat från mötet med SSRA onsdagen den 12 oktober 2016.

 

Ordföranden hälsade de närvarande, 13 st, välkomna till månadsmötet.

Föreningens ekonomi är god.

Vid nästa möte, i november, kommer Joakim, SA7BGN, att tala om utvecklingen av datorer.

Besöket hos SVT fick inställas p g a för få deltagare. Mats, DXQ, påtalade att tidpunkten, 16.30, berodde på att SVT då kunde ställa upp gratis. Vill man arrangera ett möte på kvällstid, kostar det pengar.   Men allt är inte kört. Kanske kan man arrangera ett möte längre fram.

Joakim jobbar för ett besök hos Terracom under våren.

Medlemmarna fick därefter berätta om sina aktiviteter sommar/höst:

Torleif, EYW, berättade vidare om erfarenheter angående verksamheten på de riktigt höga frekvenserna.

Yngve, BCX, är som vanligt sysselsatt med utveckling och förbättringar på sin antenn-anläggning.

Göran, DLK, har, så smått, kommit igång igen efter sommaren.

Fred, DAY, har, på senare tid, varit sysselsatt med QSL-kort.

Mats, GIB, har nu lyckats med att ha haft kontakter med samtliga DXCC länder, 339 st.

Joakim har kört radio från sitt sommarställe.

Det, som väckte mest uppseende var att Johan, VCF, äntligen lyckats med att montera ett antennfäste.

Torleif, EYW, sonderar hur man kan ta fram en DVD från SSRA:s besök på Hanö.

Tal om eventuella gästföreläsare och om radiorelaterade arrangemang. Yngve, BCX, har möjligheter att inhysa gäster.

Det bestämdes att SSRA kommer att sponsra en jul tallrik vid decembermötet.

 

Ingvar /GUY

 

Publicerat: SM7GIB

 

 

 

Lämna ett svar