Månadsmöte i maj

Månadsmöte 11 maj i Bejokens lokaler

 

Här kommer en liten bildkavalkad över månadsmötet i maj. Efter mötesförhandlingar föreläste SM7BCX/Yngve om sitt hembyggda slutsteg. Han gick noggrant igenom konstruktionen från själva slutsteget, till nätdelen och förklarade tydligt de skyddskretsar han byggt in i steget.  Yngve har byggt steget kring röret QBL 5/3500. Här följer några bilder. 

 

 

 

 

SSRA1_maj_2016

Här ser vi från vänster, SM7JKW/Greger, SM7AWQ/Christer, SM7BIC/Lennart, SM7GUY/Ingvar,  SM7BCX/Yngve, SM7NYN/Kent, SM7DLK/Göran, SM7DKF/Ronnie, SM7ALC/Sven och SM7DAY/Fred. Mötesdeltagarna beskådar Yngves senaste bygge. Närmast i bild på bordet ser vi själva slutsteget och vid Yngve ser vi ett av stegets nätdelar med skyddskretsar. 

 

 

 

 

Slutsteg1_maj_2016

Här ser vi slutsteget med dess PI-L utgång. Med en omkopplare på framsidan kopplas både stegets utgångar om och även ingångskretsarna. Man ser kedjan som går upp till ingångskretsarna på steget. Spolen på baksidan är stegets anoddrossel. Till höger ser vi delar av ingångskretsarna och även underdelen av röret. 

 

 

 

 

Slutsteg_nätdel2_maj_2016

Här ser vi nätdelens baksida med tillhörande komponenter, transformatorer, rör, reläer mm.  

 

 

 

Slutsteg_nätdel1_maj2016

Här ser vi nätdelens undersida med stegets skyddskretsar. 

 

 

 

DLK_BIC1_maj 2016

I samband med mötet hade SM7BIC/Lennart en liten bakluckeloppis. SM7DLK/Göran blev en glad ägare till en äldre rig av märket Hallicrafter. Båda nöjda efter en god affär. 

 

Copyringt: SM7GIB/Mats 

Publicerat: SM7GIB 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar