Månadsmöte i mars

 

 

Referat från mars-mötet 2015 med SSRA.

 

Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna och gratulerade Mats, DXQ, som nyligen firat födelsedag.

 

Frågan ställdes, hur QSL-hanteringen fungerar. Mats berättade att frivilliga sorterar inkommande QSL-kort hos SSA i Stockholm. Då man fått ihop en tillräckligt stor kvot, lönt att skicka, så skickas korten till SM7-sorteraren, Uno, i Hanaskog. Då sedan Uno är klar med sin sortering, så hämtas korten till Mats, DXQ. Korten blir aldrig liggande onödig tid någonstans.

 

Det konstaterades att IOTA och DXCC är de, som mest håller igång SSA:s verksamhet och att många i SSRA också sysslar med dessa. Framför allt Christer, AWQ, tycker att man skall upprätta interna listor, avseende IOTA och DXCC internt inom SSRA. Han kommer själv att sammanställa dessa listor.

 

DXCC för SK7DX, administreras av Mats, GIB.

 

Greger, SM7JKW, har hjälpt till med att göra SSRA:s hemsida lättare att hitta när man söker på klubbens namn och anropssignal, SK7DX. Räkneverk finns längst ner på sidan.

 

World Press är ett program, som blir alltmer populärt på Internet. Göran, DLK, skickade ut frågan om någon i föreningen, kanske Greger, JKW, kan presentera programmet och förklara huruvida man jobbar i programmet. SSRA använder verktyget, Word Press idag till hemsidan.

 

Ronnie, DKF och Bengt, EQL berättade sedan, med hjälp av vackra bilder, om sin resa i Karibien. Resan beskrivs som en QRP DX-expedition, men vi delgavs även en del kulinariska erfarenheter.

Efter det intressanta föredraget, blev det en diskussion om förbättringar på KX3:an.

 

Föredragshållarna, Bengt och Ronnie tackades med en varm applåd!

 

Vid pennan: Ingvar/SM7GUY

 

Publicerat: Mats/SM7GIB