Månadsmöte i februari

 

 

Referat från mötet med SSRA, 2015-02-11, i Bejokens lokaler.

 

Efter årsmötet diskuterades föreningens budget. En stor del av den summa pengar, som finns i kassan idag, tjänades in i samband med  SSA:s årsmöte i Malmö. Det kan inte vara meningen att vi ska tära alltför mycket på dessa pengar. Styrelsen kommer att ventilera frågan, eventuellt införs kaffepengen vid våra medlemsmöten.

Klubbens ordförande, Mats, GIB ansvarar för signalen SK7DX.

Mats, DXQ kommer att ta ett samtal med Janne, SM5DJZ angående SSRA:s deltagande i YOTA-sammanhang.

Styrelsen ser gärna att fler medlemmar ”luftar” signalen SK7DX, gärna efter ett litet samtal med våra båda Mats, alltså GIB och DXQ.

De, som är intresserade av att köra med IARU-signal, skall hänvända sig till DL Mats, DXQ.

Mats, DXQ, skall även försöka spåra originalet till logon SK7DX.

Föreningens hemsida blir, vad man gör den till. Den bör bli intressantare för ”icke-medlemmar”. Idag är det t o m svårt att hitta hemsidan, förmodligen beroende på att Google inte hittar sidan. Mats, GIB, välkomnar bidrag till sidan.

Mats, GIB kommer att ta hjälp av Greger, JKW för att, förhoppningsvis, göra hemsidan mer attraktiv.

Torleif, EYW, delgav oss nyheter om att man numera kan bygga ett slutsteg, som blir avsevärt billigare med nya komponenter.

Vid marsmötet kommer Bengt, EQL, och Ronnie, DKF, kommer att berätta om sin spännande resa. Förhoppningsvis kommer vi att få se några vackra bilder från resmålen.

Till mötet i april är det planerat att SM0JZT, Tilman skall besöka föreningen.

 

Kvällens föreläsare var SM7BCX/Yngve som höll ett mycket intressant föredrag gällande markens påverkan över radiovågor. Yngve har byggt ett mätinstrument där han kan mäta markens ledningsförmåga.

 

 

 

sac BCX

Här ser vi Yngve – SM7BCX i samband med SAC contest. Han övervakar trafiken med trådlösa hörlurar av märket Sennheiser. Tack Yngve för föredraget om markens ledningsförmåga och radiovågors utbredning!

 

 

 

 

Efter föredraget tackades Yngve med en varm applåd!

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats