Månadsmöte i april

 

 

 

Referat från medlemsmötet 2014-04-09.

 

Ordföranden hälsade de närvarande, 12 st, välkomna till april-mötet 2014.

 

Enligt kassören är ekonomin god, c:a 33.000:– i kassan. Alla medlemmarna har ännu inte betalt sin årsavgift.

 

En diskussion om pengarna följde. Kanske ska man använda pengarna till annat istället för att samla på hög. T ex kan man kanske starta kursverksamhet för nybörjare, resa någonstans eller sponsra expeditioner.

Kanske ska man fundera på vem, som skall få pengarna, om klubben skulle upphöra.

 

Tal om huruvida klubben skall ta in medlemmar, som inte kan telegrafi. Det framhölls, att stadgarna säger att klubben skall främja cw-kunnandet.

 

DL7, Mats berättade om årsmötet. Han meddelade att inga större frågor tagits upp. Årsmötet 2015 blir i Lysekil.

Mats berättade att distriktsmötet i Kristianstad samlade cirka 20 deltagare.

I egenskap av distriktsledare och tillika medlem i SSRA, så kommer Mats att se till att klubbens verksamhet hamnar på DL7:s sida.

 

Datum för besöket på Bore kommer att fastställas på maj-mötet.

 

Christer, AWQ, berättade om Jays besök i Sverige. Han framförde även en hälsning från Ronnie, DKF, som är på resande fot.

 

DX-mötet i Karlsborg till hösten. Det kommer att råda brist på rum. Mats, DXQ har dubbelbokat om någon behöver rum.

 

Eventuellt kommer man att arrangera ett Radiomöte Syd under 2015, men i mycket mindre format.

 

Juni-mötet arrangeras i Skurup där Jens Kofoed kommer att visa mät-tekniker.

 

Mötet bestämde vidare att klubben ska göra sig av med det gamla slutsteget och även med yagi-antennen. Tänkt pris på slutsteget är 2.500:- och för antennen 1.500:–. Varorna skall säljas via DX-Radio.

Samir, VZX och Thorleif, EYW skall undersöka marknaden för köpet av ett nytt, modernt slutsteg.

 

Efter medlemsmötet, tog Johan, SA7AUV, vid för att avsluta sitt föredrag om TCP/IP och Internet. Ett pedagogiskt väl genomförd presentation, men över min horisont. De mer kunniga hade säkert nöje av föredraget eftersom många ställde intelligenta frågor, vilka alla besvarades.

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

Publicerad: SM7GIB/Mats