Månadsmöte i oktober

 

Referat från månadsmötet med SSRA 2013-10-09.

 

 

 

EYO2

Här ser vi SM7EYO/Ingvar i berättartagen. Han berättade om svenska ubåtar

och hur dessa kommunicerar. Ingvar gav en historisk tillbakablick från 1945 och framåt. 

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats 

 

 

Mötet samlade 16 deltagare.

 

Tommy, PAF, redovisade inga större förändringar i föreningens ekonomi sedan förra månadsmötet.

 

Beslut togs att undertecknad ska kontakta personal från Bore för att bestämma tid för ett besök.

 

Mats, GIB, visade stolt diplom från contesten 160M, där SK7DX placerade sig som nummer 1 i Sverige. SSRA skall göra en djupdykning i kassan, för att bekosta en ram till diplomet.

 

Medlemmarna informerades am två loppmarknader, som arrangeras inom kort, den i Skurup och den i Klippan.

 

Tydligen råder det vissa problem med föreningens e-mail. Det föreslogs att man skall skicka ut test-mail, för att konstatera huruvida alla medlemmar får detta. Det påtalades vikten av att man meddelar föreningen om man byter e-mail adress.

Styrelsen skall titta vidare på problemet.

 

Efter det korta mötet fick Ingvar, EYO, ordet. Han berättade om sina erfarenheter av ubåtar. Det blev en historik om svenska ubåtar genom tiderna och vad vi i framtiden kan vänta oss. Det framgick att svenskarna ligger på framkant då det gäller ubåtar.

Första delen av Ingvars handlade om möjligheterna för kommunikation från ubåtar i såväl yt- som u-läge.

I andra delen talade Ingvar om ubåtar i allmänhet.

 

 

EYO1

Här ser vi SM7EYO/Ingvar i berättartagen och efter hans föreläsning tackades han med en varm applåd!

Vi tackar Ingvar för ett mycket uppskattat och intressant föredrag om svenska ubåtar. 

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats 

 

 

Det framgick att Ingvars framställan var populär, eftersom medlemmarna ofta stack i frågor under framställan.

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats