Månadsmöte i juni

 

 

SM6CVX/Hans besökte SSRA och

föreläste om sina DX expeditioner till P29

 

 

Månadsmöte med SSRA, i Bejokens lokaler, onsdagen 12 juni 2013.

 

 

Ett mycket kort medlemsmöte avhölls innan vi lämnade ordet till kvällens gäst.

 

 

 CVX_3

Här ser vi SM6CVX/Hans i berättartagen. Han berättade inlevelsefullt om

sina uppsevelser i söderhavet och det var många som drömde sig iväg på

radioäventyr….

 

 

Mötet kunde inte enas om någon sommaraktivitet.

Yngve, BCX, meddelade att vi var välkomna att besöka honom även i år, om det finns intresse. Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta. Inkom gärna med förslag.

Mats, DXQ, meddelade att han kommer att hämta QSL-kort vid ”loppisen” i Kristianstad och att man senare kan hämta sina kort hos honom.

 

 

Efter det korta mötet, överlämnades ordet till kvällens gäst Hans, SM6CVX. Han berättade om sina 7 resor till New Guinea, P29. Den första resan arrangerades 2005.

I samband med DX-möten i Karlsborg, har vi hört om spännande expeditioner, men Hans resor var minst lika spännande. Ett land där man talar 800 olika språk, men där de flesta också kan göra sig förstådda på engelska. Tillstånd söks hos landets president, men där man också måste komma överens med den lokale hövdingen. Det framgick av Hans berättelse att de flesta platserna är säkra, men att det finns ställen, där man inte ska vistas ensam.

Många vackra bilder presenterades.

 

 

Hans tackades med en varm applåd och med en gåva, som kan komma till nytta i midsommar.

 

 

 

 CVX_4

Hans igen där han förklarar lite om kostnader, planering, QSL kort,

mm. för DX expeditionen. Han kom ofta tillbaka till jämförelsen mellan

hur vi har det i västvärlden jämfört med söderhavet. En mycket klok iaktagelse…

 

 

 

 STYRELSEN OCH AKTIVITETSGRUPPEN ÖNSKAR ALLA EN SKÖN OCH

AVKOPPLANDE RADIO SOMMAR!

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats