Månadsmöte i april

 

 

 

Månadsmöte i april i Bejokens lokaler.

  

SM7EQL/Bengt, föreläser om sin

  

egenkonstruerade mottagare gjord 

  

speciellt för lågband.

  

 

 

EQL_RX1

 Här ser vi SM7EQL/Bengt vid sin egenkonstruerade mottagare för lågband.

Bengt höll ett mycket bra föredrag där han pedagogiskt förklarade för oss

hur han gått tillväga med projektet.

 

 

I mötet deltog 15 medlemmar, samt en gäst SM7NGF, Niklas, som hälsades särskilt välkommen.

 

Kassören meddelade att 25 medlemmar betalt sin årsavgift och att han väntade att återstående 5 också skulle göra så.

  

Inga QSL-kort har kommit DXQ tillhanda.

 

Undertecknad kommer, under en vecka, att bemanna radiohytten på den museala ubåten i maj månad.

 

Bankgironumret kommer att läggas in på hemsidan.

 

Inget nytt från den ansvarige vid Fredriksberg, så radiomötet kommer förmodligen att skrinläggas.

 

 

 

 EQL_RX2

Ett av Bengts kriterier vid bygget av mottageren var att ha så få reglage som möjligt

och jämfört med moderna riggar så ser vi att han lyckats!

 

 

 

 

Kvällens gästföreläsare, Bengt, EQL, talade sedan om sitt projekt med en egenkonstruerad mottagare för lågband. Det visade sig vara ett projekt, som Bengt hållit på med under många år.

Bengt påpekade att på en bra radio skall strängt taget endast FQ-ratten vara nödvändig. Känsligheten är oviktig, medan selektiviteten är mycket viktig. Det som kännetecknar Bengts mottagare är förmågan att urskilja svaga signaler.

Bengt demonstrerade sin mottagare och visade pedagogiskt diagram och annat.

  

Alla mötesdeltagare tackade Bengt efter föredraget med en varm applåd!

 

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

  

Publicerat: SM7GIB/Mats