Månadsmöte i mars

  

Referat från månadsmötet 2013-03-13

med SSRA i Bejokens lokaler.

 

  

SM7PAF_HLZ

SM7PAF/Tommy och SM7HLZ/Kenneth innan deras föreläsning om

Enigma och dess historik. I bakgrunden klubbens sekreterare

SM7GUY/Ingvar.

 

 

Mats, GIB, hälsade närvarande medlemmar välkomna till månadsmötet.

 

Kassören, PAF, Tommy påpekade att, att årsavgiften 150:-, skall vara inbetald innan mars månads utgång på bankgiro 276-2003.

Tommy berättade även, att i enlighet med årsmötets beslut, kommer 20 000:– att sättas in hos banken och spärras under ett år, till en ränta av 1.14 %.

 

Inget nytt om Radiomötet Syd, men det verkar, som om lokalupplåtaren inte längre är speciellt intresserad.

 

 

PAF_HLZ_MEDL

Delar av klubbens medlemmar innan SM7PAF/Tommy och SM7HLZ/Kenneths

föreläsning om Enigma. Vi ser även Kenneths Enigma kopia på bilden.

 

 

Mats, GIB, presenterade sitt QSL-kort D44TIB. Detta är framtaget av LZ1JZ, som arbetar snabbt och bra. Han är relativt billig och gör ett bra jobb, vilket kunde konstateras under mötet.

 

Mats, DXQ berättade att han blev omvald till DL7 vid mötet i Kristianstad.

Efter 15 år, som ansvarig för ”bullen” avseende SM6 och SM7 har SM7CZL Bertil avgått. Ansvarig i fortsättningen är SM7XBI Ove och han assisteras av SM6CBQ Ingvar och SM6NT Lars.

 

Efter själva mötesdiskussionerna talade Tommy PAF och Kenneth HLZ engagerat och initierat om Enigma och Bletchley Park. Ett mycket intressant föredrag. Som grädde på moset kunde HLZ demonstrera ett modernt exemplar av Enigma och visade funktionen genom att dechiffrera ett autentiskt telegram.

Det, som kanske inte alla var medvetna om, är att snillen från flera länder medverkade till knäckandet av koden och att maskinen Enigma fanns redan 1919.

 

 

 MEDLEMMAR

Tommy och Kenneth gjorde en mycket bra och informativ föreläsning

om Enigma och de personer som jobbade med att ”knäcka” dess kod.

Stort TACK för deras fina föreläsning och visning av Enigma maskinen!

  

  

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats