Möte i december

 

 

SSRA:s månadsmöte, 2012-12-12 i

Bejokens lokaler.

 

Christer, AWQ, ledde mötet eftersom Mats, GIB, var upptagen p.g.a. sitt arbete.

 

Eftersom undertecknad är sekreterare fram till årsmötet 2013, kommer Joakim, BGN, att fungera som revisor.

  

Mötet fattade ett principbeslut, som gäller fram till årsmötet. Silent Keys föreslås stå kvar hos QRZ.com, men då, som just Silent Key. På kommande årsmöte kommer frågan att tas upp för ett definitivt beslut.

 

Ordförande uppmanade valberedningen att starta sitt arbete inför årsmötet.

 

Medlemmarna uppmanades tänka över frågan, huruvida SSRA kan tänkas ta hand om SSA:s årsmöte 2014. Ett samarbete med Kristianstadklubben har nämnts, men denna klubb har backat i frågan. Under kvällens lilla diskussion nämndes lågprishotellet IBIS på Stadiongatan, som ett tänkbart konferenscentrum. Även denna fråga kommer att tas upp vid vårt årsmöte i februari.

 

Tyvärr blev det varken julbord eller jultallrik i år, eftersom intresset var alldeles för dåligt. Detta kan dock bero på att vi har ett icke-fungerande e-postsystem. Under mötet framkom att flera medlemmar aldrig fått mailet, som skickades ut av styrelsen. Det kan aldrig vara meningen att styrelsen måste ringa till medlemmarna för att fråga om de erhållit mail, som skickats ut.

IT-ansvarig måste omedelbart ta itu med detta problem.

Samtidigt ombads medlemmarna att de, vid byte av nätoperatör, skall meddela Johan, AUV, och Tommy, PAF.

 

Kjell, TE, informerade om att RS13 kommer att arrangeras hos Fredriksberg under hösten 2013. Det var tidigare meningen att mötet skulle hållas helgen, vecka 33, men det visade sig att man då kolliderar med mötet på Tånga Hed. Därför avvaktar Kjell nu besked från Fredriksberg om man där kan ta emot oss vecka 32 eller 34.

Kjell informerade även om att det blir mindre arbete för klubbarna eftersom Fredriksberg nu tar hand om bokningar, middagar och en de annat, som klubbarna tidigare har nödgats sköta.

Torleif, EYW, inflikade här att man så snart datum är bestämt, skall ta kontakt med danska klubbar.

 

Avslutningsvis visades DVD:n HK0N (reservation för expeditionens namn). Vilka strapatser. Vi får träna på Lernacken.

Glöm inte att klubben har samlat på sig en hel del DVD:er. Dessa kan givetvis medlemmarna låna hem. De finns hos Mats, DXQ.

 

Styrelsen och aktivitetsgruppen

  

önskar alla en God Jul och Gott Nytt Radioår! 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats