Månadsmöte i november

  

  

  

SSRA:s månadsmöte 2012-11-14

i Bejokens lokaler.

  

  

 guy_awq

SM7GUY/Ingvar och SM7AWQ/Christer, bisittare under auktionen.

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats

  

 

Ingvar SM7EYO hälsades välkommen som klubbmedlem och han presenterade sig själv. Ingvar har en gedigen bakgrund och kommer säkert att bli en tillgång för klubben.

 

Ett tack riktades till Peter, SM7CMY, som organiserade klubbens besök i observatoriet i oktober. Mötet var välbesökt och informationen, som tillhandahölls, var högklassig.

 

Vi har haft en del problem med mailen och detta skall påtalas för Johan, SA7AUV.

 

Ett eventuellt julbord kommer att subventioneras. Sonderingar skall göras med bl a Kungsparken.

 

Efter det lilla mötet hölls auktionen. Resultatet av denna meddelas vid ett senare tillfälle.

 

 bic_dlk_alc_bcx

Från vänster, SM7BCX/Yngve, SM7ALC/Sven, SM7BIC/Lennart och 

SM7DLK/Göran,  fyra glada gentlemen under auktionen.

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats   

 

  

  

 

Julbord

 

Kostnaderna för ”julbord” har stigit enormt. Ett sådant kostar idag upp emot 500:– . Därför måste styrelsen få klart för sig hur många, som är intresserade av ett sådant. Det bedöms att vi måste bli som lägst 10 deltagare. Om vi inte blir så många, så kan det istället bli fråga om en enkel jultallrik i Bejokens lokaler.

 

Meddela därför, som senast 2012-11-30, SM7GUY/Ingvar, vilket ni föredrar. OBS! att detta är bindande.

Alltså julbord eller jultallrik.

 

 

 

Vid pennan: SM7GUY / Ingvar

  

  

Publicerat: SM7GIB/Mats