Utdrag ur PTS nya bestämmelser.

 

 

Utdrag ur PTS nya bestämmelser.

 

 

10 § 135,7–137,8 kHz: Radiosändare för amatörradiotrafik.

Högsta effekt: 1 W e.r.p.

Uteffekten på amatörradiosändaren ska anpassas så att den inte stör användningen av andra radioanläggningar.

Den som använder en amatörradiosändare ska ha ett amatörradiocertifikat. För erhållande av amatörradiocertifikat krävs kunskaper i enlighet med Annex 6 i CEPT Rekommendation T/R 61-02, Examinering för amatörradiocertifikat,Vilnius 2004, version 4 oktober 20117.

Den som använder amatörradiosändare ska ha en egen anropssignal. Denna framgår av certifikatet, eller tidigare av amatörradiotillståndet. Sändare- och mottagarestationens anropssignaler ska användas i början och i slutet av varje radioförbindelse. Anropssignalerna ska också upprepas med korta mellanrum under pågående radioförbindelse.

Automatiska amatörradiosändare, till exempel en radiofyr, repeater eller sändare för positionering ska alltid kunna identifieras genom att en anropssignal regelbundet sänds med morsetelegrafi eller röstmeddelande eller på annat sätt. Anropssignalen ska ange vem som är ansvarig för den automatiska sändaren. Den som startar eller använder automatiska amatörradiosändare ska ha eget amatörradiocertifikat och egen anropssignal.

16 § 1850–2000 kHz: Radiosändare för amatörradiotrafik.

Högsta inmatad effekt till antennsystemet: 10 W

I övrigt gäller vad som framgår av 10 § tredje till sjätte styckena.

Häröver har man styrt upp vissa begrepp vad avser definitionen av amatörradio

 

TR61/02

För den som vill läsa vad som avses med TR61/02 kan läsa  från sidan 12 här

http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/official/pdf/TR6102.pdf

 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats