Månadsmöte maj

 

 

SA7AUV/Johan berättar om alternativ remote SSB – CW.

 

 

 SA7AUV/SM7I – Johan kör portalbelt, dagens föreläsare om att köra remote.

 

2012-05-09

Under ordförandens, Mats/GIB, ledning började kvällens möte med att avhandla några kortare rapporter och information.

Lennart, BIC,rapporterade att ET3AA förlorat en del av sin logg. Bra att veta för den som undrar varför QSL inte kommer.

Vår kassör, Tommy/PAF, redogjorde kort för klubbens ekonomi. Endast en obetald medlemsavgift kvarstår att inkassera.

Datum för DX-mötet i Karlsborg är nu spikat. Förhoppningsvis kommer SSRA att representeras av minst lika många medlemmar som förra gången.

Christer, AWQ, har fullgjort uppdraget att få avregistrerat från QRZ.COM eller Silent Key-märka våra fyra bortgångna medlemmar. BJW, DQW, ELA och MPM är nu borta från databasen. Vår femte bortgångne medlem Kjell, BAE, finns kvar i databasen och har fått en beskrivning av de unika prestationer, som gjorde honom känd över hela världen.

Nästa gång det är aktuellt att avregistrera någon skickar man e-post till:

Ib-admin@qrz.com

DL7, Mats/DXQ, rapporterade från SSA:s årsmöte. Han tyckte att det var välordnat, med bra program och väl genomfört. Nästa årsmöte kommer ev. att hållas i Kristianstad.

Vinnardiplom för SAC 2010, som kördes från Yngves/BCX QTH, har tilldelats SK7DX. Teamet blev bäst i sin klass.

Vår QSL-transportör, Anders/GXR, har bytt jobb och kör inte längre till Malmö. Vi måste därför försöka hitta andra lösningar om vi vill ha QSL lika ofta som nu. Mats/DXQ undersöker alternativa lösningar.

Sedan var det dags för de 16 mötesdeltagarna att lyssna på Johan, SA7AUV, när han beskrev ett alternativt sätt att köra remote på. Han reser mycket i tjänsten och tycker det är trevligt att kunna köra sin hemmastation från den ort han befinner sig på.

Med Ham Radio de Luxe , ARVP (mjukvara från Kenwood för ljudöverföring) och två st Win Keyers kan han köra sin hemmastation utan att göra några kabelbyten eller omkopplingar. HRD styr riggen via ett interface och PC. Med den programvara som tillhör Win Key ”gifter sig” keyern hemma med den som Johan har med sig. En laptop har han ju också med sig så att han ansluta till nätet. Johan fick många frågor om sin lösning. Tyvärr kunde han inte göra en fullödig demonstration eftersom han inte kom in på det trådlösa gästnätverk som finns i Bejokens kontor, men lovade att göra en demo när vi kan logga in på nätverket. Han avtackades med en stor applåd.

Presentationen återfinns i PDF format under Föredrag i menyn till höger på sidan.

Diskussionen om ny dxpedition fortsatte. Medelhavsområdet och Grekland föreslogs. Även Andorra var på tapeten. Vi behöver en reseledare som kan lägga lite tid och möda på projektet. Förhoppningsvis finns det någon frivillig!?

 

Vid pennan: SM7KJH/Christer

 

Publicerat: SM7GIB/Mats