Månadsmöte april

T32C_200

 

 

2012-04-11

 

 

Ett ovanligt stort manfall gjorde att kvällens möte endast hade hälften av det normala antalet mötesdeltagare, d.v.s. 10 st kaffesugna och pratsugna själar.

 

Ordföranden, Mats/GIB, hade pratat med Kristianstadsklubben om  deras Radioträff i Bockeboda den 16 juni, som ursprungligen hade benämnts Radioträff Syd. Det fanns dock inga tankar att snylta på det etablerade arrangemangets namn utan det var en ren slump att någon kom på att använda det. Vi/SSRA hoppas det blir ett lyckat arrangemang i Bockeboda!

 

Det erinrades om att ESR håller årsmöte i Artillerimuseet i Kristianstad lördagen den 14 april. Läs mera på ESR:s hemsida.

 

Det diskuterades hur man avregistrerar silent keys från QRZ.com. Klubben har nu fyra SKs som står kvar på QRZ. Göran, DLK, var övertygad om att det någonstans i regelverket beskrivs hur man skall gå till väga för att få en anropssignal avregistrerad. Det uppdrogs åt Christer, AWQ, att närmare undersöka detta.

 

 FSDXA logo

 

Sedan var det äntligen dags för kvällens film om Five Stars DXers Associations expedition till Kiritimati (Christmas Island). Dessa engelsmäns välplanerade expeditioner har gett oss många rariteter i våra loggar. Den här expeditionen var emellertid otursförföljd. Containern med all utrustning kom på villovägar. Den in i minsta detalj planerade operationen fick helt plötsligt improviseras. Man fick nya, lite enklare riggar från sponsorn och man köpte nya datorer och annan materiel. Antennerna utgjordes av glasfiberspön, planterade i strandkanten, som bar upp vertikalerna. Trots den enklare utrustningen körde de två teamen ett gott stycke mer än 200.000 QSOn.

 

 

Efter filmen diskuterades en ny expedition från klubbens sida. Salig Tore, MPM, var en utmärkt organisatör av klubbens tidigare expeditioner. Den allmänna meningen om lämpligt resmål var att klimatet skulle vara behagligt varmt, att semesteraspekten skulle överväga framför antalet körda QSOn och att det inte skulle vara allt för långväga med långa och dyra flygresor. Något att fundera över!

 

Vid pennan: SM7KJH/Christer

 

Publicerat: SM7GIB/Mats