Månadsmöte i mars

  

  

Månadsmöte i mars med klubbmöte och

  

besök av  SM5DJZ/Jan som föreläser om

  

DXCC, IOTA och LoTW.

  

  

  DJZ_cqy.jpg

 SM5DJZ/Janne i SM7CQY:s schack. Foto och Copyright: SM7CQY/Kenneth

  

  

  

2012-03-14

 

 

Allas vår vän Janne, SM5DJZ, hade lockat osedvanligt många deltagare med sin presentation av DXCC, IOTA och LoTW. Inklusive föreläsaren själv var det 22 personer och en hund som trängdes i Bejokens personalutrymmen. Kjell, TE, hade nämligen en pytteliten vovve, som dock icke föreföll imponerad över vad de tvåbenta avhandlade.

Inledningsvis körde vår ordförande Mats, GIB, ett kortare klubbmöte där han informerade om att styrelsen konstituerat sig som tidigar, d.v.s. att Christer, AWQ, är vice ordförande, Christer, KJH, sekreterare och Tommy, PAF, kassör.

Tommy redogjorde för den ekonomiska situationen och att han i enlighet med årsmötets beslut placerat 20.000 kr, bundna ett år till bra ränta. Han erinrade också om att det är hög tid att betala sin medlemsavgift, 150 kr. Den skall vara honom tillhanda senast den siste mars. Detta fick 5 medlemmar att betala kontant till Tommy under mötet. För kännedom är föreningens bankgironummer 276-2003.

SM6CTQ, Kjell, meddelar att DX-mötet i Karlsborg sannolikt blir den första eller andra helgen i september.

Mats/DXQ, DL7, rapporterade kortfattat från helgens Distrikt 7-möte i Jönköping, som hade fokus på VHF, UHF och D-STAR. Nästa distriktsmöte är inte fastställt än.

 

 

 Motesfote

Några av mötesdeltagarna innan SM5DJZ/Jannes föreläsning och DXCC, IOTA och LoTW.

Foto och Copyright: SM7CQY/Kenneth

  

 

 Efter dessa ärenden fick Janne, DJZ, ordet. Det är ca 5 år sedan han besökte oss senast och informerade om DXCC, IOTA och LoTW. Han är s.k. checkpointer för ARRL:s DXCC och RSGB:s IOTA i Sverige. Han kan granska dina QSL-kort (dock ej för 160 m) när du ansöker om ett DXCC-diplom. DXCC finns nu i en mängd varianter. Den senaste, Diamond Award, är tillkommen för att fira diplomets 75-årsjubileum. Då gäller det att köra så många som möjligt av de länder som ingick i listan 1937 eller de nya länder som bildats inom samma geografiska områden. På Jannes hemsida, www.sm5djz.com, finns mycket intressant information.

 

Där kan du också informera dig om IOTA och LoTW.

 

När det gäller våra svenska licensers status tipsade Christer, AWQ, om att PTS har ett dokument på engelska på sin hemsida, som förklarar detta. Andra frågor som rör våra licenser är SM6JSM behjälplig med.

 

När det gäller IOTA checkpoint svarar Janne för hela Skandinavien. F.n. finns det 1102 ögrupper på IOTA-listan. Han visade en del bilder från några expeditioner till rara QTHn och underströk att önamnet måste vara tryckt, stämplat eller etiketterat på QSL-kortet, absolut inte handskrivet. Däremot behöver inte IOTA-numret vara med. Det diskuterades en del om vilka öar som kan ingå i en ögrupp. Joakim, BGN, kör från en liten ö i Bohuslän som borde ingå i en listad ögrupp. Janne lovade hjälpa Joakim att reda ut begreppen. Över huvud taget hjälper Janne gärna till om du har några frågor eller undringar. Han ser helst att du skickar ett mail i så fall.

 

ARRL:s LoTW börjar nu få genomslag. Ca 50.000 användare i totalt 339 länder finns registrerade, varav nästan hälften i USA. I Sverige är antalet drygt 500. Med LoTW slipper man den fysiska hanteringen av QSL-kort, men systemet har konstigt nog fortfarande en del manuell hantering, som borde kunna automatiseras. Det ryktas om att förändringar är på gång, men än är inget bekräftat. Det är dock tämligen klart att ARRL och CQ kommit överens om att CQ WPX skall läggas in i LoTW.

  

  

Janne tackades med en varm applåd för sin intressanta och avspända presentation.

  

  

Vid pennan: SM7KJH/Christer

  

Publicerat: SM7GIB/Mats