Månadsmöte i januari

 

Årets första klubbmöte 2012.

  

Ordföranden, SM7GIB/Mats, hälsade alla hjärtligt välkomna till årets första möte, särskilt vår gäst Sven, SM7ALC. Sven är den äkta DX:aren som bara kör riktiga dx – inga europeer. Han presenterade sig kortfattat och beskrev sin utrustning och QTH utanför Skurup. Sven har varit licensierad i ca 60 år och jobbat mycket inom Televerket/PTS med amatörradioanknutna frågor och är gammal vän till Yngve, SM7BCX, som är relativt nära granne.

 

Kassören, Tommy/SM7PAF, gav en redogörelse för klubbens ekonomi och att vi genom ett hyfsat överskott, bl.a. från SM7-mötet, har en kassa på nästan 30 tusen kronor.

 

Aktivitetsprogrammet för våren är nästan klart. DL7, Mats/DXQ, föreslog lite skämtsamt att vi skulle åka till Visalia-konventet  i april. Det är redan 4 ryktbara SM3:or inbokade där. Ordföranden kontrade med ett förslag att DXQ till hösten skulle göra ett kåseri kring hans och xyl:s besök i Visalia.

 

Christer, AWQ, åtog sig att skriva en nekrolog över Tore, MPM, som gick bort i höstas. Dock först efter lite research. Samtidigt berättade han att alla Tores prylar nu var sålda. Familjen hade hittat en ”konstig lampa”, som man misstänkte var någon radiopryl. Efter att AWQ tittat på den konstaterade han att det var ett slutrör till Heath kits slutsteg som klubben har ett av. Familjen donerar det till klubben och bör få ett tackbrev från klubben för det.

 

DL7, Mats, har haft en del kontakter med distriktets QSL-manager, SM7HPK, om vilka som får sina QSL-kort genom att lämna SASE till HPK/Uno. Mats har utlovats en förteckning över dem som bor inom SSRA:s upptagningsområde. Vidare har Mats haft kontakter med Erik, SM6JSM som utlovat en förteckning över licensierade amatörer som inte är medlemmar i SSA. Han avvaktar dessa besked.

 

Fred, SM7DAY, aktiverar åter Ven fr.o.m. förmiddag den 12 januari till lördagsmorgon den 14 januari för alla IOTA-intresserade. Kolla clustret var han kör. Reservation för dåligt väder som omöjliggör överfat från Landskrona.

 

Johan, AUV och Mats, GIB, har börjat uppdatera vår hemsida. Vi har många besök där. Flera efterlyste dock att SSRA och SK7DX skall hamna högre upp i sökmotorernas resultatlistor.

 

Kvällens session med 17 närvarande avslutades med en film från K4M-expeditionen till Midway. Denna film som är en blandning av amatörradio och ornitologiska frågor har vi sett för några år sedan, men förtjänar att ses igen – icke minst med tanke på de strider som utkämpades där under WW II och det arbete som läggs ner för att återskapa en bra miljö. Som vi konstaterade första gången filmen visades hade expeditionen valt att köra enbart med vertikaler med väl markerade staglinor och antennrör så att albatrosserna inte skulle kollidera med dem.

 

Vid pennan: SM7KJH/Christer

 

Publicerat: SM7GIB/Mats