Månadsmöte i november

 

Månadsmöte i november, SM7GIB berättar

om loggprogrammet N1MM – CW – SSB.

 

 

Medlemmarbic 

 

SM7CHX/Sture, SM7BCX/Yngve, SM7BIC/Lennart, SM7DKF/Ronnie, SM7DLK/Göran,

SM7EYW/Torleif och SM7DAY/Fred väntar på att Lennart serverar kvällens fikabröd.

 

Foto och Copyright: SM7CQY/Kenneth

 

 

 

 

Vår ordförande, Mats, SM7GIB, kunde hälsa en ”normalhövdad” deltagarskar välkommen till kvällens möte. De 16 närvarande såg fram emot att få veta mer om logg- och contestprogrammet N1MM. Mats hade riggat upp sin ”riskokare” med alla tillbehör, precis som i en contest. Först avhandlades emellertid en del andra klubbangelägenheter.

 

Kenneth, CQY, berättade om sin blogg, som inte bara handlar om radio utan också om bilar och golf. Några trevliga artiklar från bloggen har publicerats i QTC.

På den ekonomiska fronten intet nytt.

Mats, GIB, undersöker om vi kan hyra in oss hos Skånes Motorcyklister för årets julmöte, då Bengt, EQL, skall berätta om sina eskapader i fjärran DX-länder och vi förhoppningsvis skall få inmundiga någon julmat.

 

DL7, Mats, SM7DXQ, var nyligen på distrikts- och sektionsledarträff hos SSA och kunde berätta att SM7GVF fått styrelsens uppdrag att sammankalla svenska och danska representanter från vår region till ett möte för att samordna repeaterstationernas frekvensanvändning. Som läget är nu börjar det närma sig kaos.

Han kunde också berätta att det är gott hopp om att vi får oss tilldelat hela 160 m-bandet. Samtidigt är 70 cm och de ännu högre frekvenserna hotade av kommersiella intressen.

När det gäller SSA:s hemsida har Kristianstads webmaster, Linus, lämnat förslag till SSA:s styrelse om förbättringar. Styrelsen handlägger nu ärendet.

Som alternativ till att lägga in texter på hemsidan föreslog DL7 att använda SSA:s forum, vilket mötet ansåg värt att pröva.

DL7 tog också upp frågan om klubbledarträffar, som vissa distrikt har. Företrädare för klubbarna i en region träffas och håller varandra informerade om sina respektive verksamheter och planer, vilket även distriktsledaren har nytta av.

 

En längre diskussion om rekrytering och utbildning av nya amatörer följde sedan. Från SSRA:s sida har vi tagit ställning för den inriktning vi stadgeenligt har och hänvisar presumtiva radioamatörer till de klubbar, ex.vis SK7OA, som har utbildning på sitt program. För att få nya medlemmar med klubbens inriktning har ”Framtidsgruppen”, bestående av DLK, GIB och YEA, föreslagit bl.a. att annonsera i QTC för att välkomna nya medlemmar som delar våra intresseområden. Mötet uppdrog åt DLK att ta fram ett förslag till annons.

Det finns en rad amatörer, medlemmar i SSA, som inte är medlemmar i någon klubb. Många av dessa lämnar SASE till distriktets QSL-manager för att få sina kort. DL7 åtog sig att skaffa en lista från QSL-managern för att se vilka presumtiva kandidater det finns i vårt upptagningsområde.

 

 

 

 gib

 

Från vänster SM7DAY/Fred, känd IOTA operatör väntar med spänning på föredraget om N1MM.

SM7GIB/Mats i mitten, förbereder dator, interface samt FT1000 MK V Field inför föredraget.

Till höger SM7KJH/Christer CW operatör och hängiven Elecraft ägare.

 

Foto och Copyright: SM7CQY/Kenneth.

 

 

 

Därefter var det dags för Mats, GIB, att köra igång sin presentation av N1MM. Det gjorde han med ljud och bild, telegrafi sänd för hand, ja han till och med körde SSB! På detta sätt demonstrerade han de vanligaste funktionerna i detta fantastiska gratisprogram för loggning och contesting. Det innehåller samtliga stora contester och uppdateras ständigt. Det finns en diskussionsgrupp på Yahoo och så klart en diger manual på 500 sidor. Det rekommenderas inte att skriva ut hela, för såvitt man inte har försänkningar i tryckeribranschen, som GIB. Han visade upp den tunga pappersbunten, som nästan kräver en Arne Tammer-kurs för att lyftas.

 

 

Manual

 

N1MM:s manual när den är utprintad. Läsvärd lektyr om någon har svårt att sova.

 

Foto och Copyright: SM7CQY/Kenneth

 

 

 

GIB berättade om hur programmet körs i nätverk när SK7DX kör test från Stenhejdan och hur samtliga QSOn spelas in.

 

Avslutningsvis visade han den film som spelades in under SAC CW 2011 på Stenhejdan och nu ligger på YouTube. GIB fick varma applåder av de frågvisa närvarande innan han packade ner alla prylar.

 

 

Länk till Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=HRZcEhKs77o

 

 

Vid pennan: SM7KJH/Christer

 

 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats