Månadsmöte i maj

  

  

SM7CMY/Peter föreläser om:

 Signal Detection in Noise, with special reference to telegraphy”.

Materialet hämtat från hans doktorsavhandling presenterad 1994.

  

  

2011-05-11

 

 

  SSRA_cmy

  Här ser vi SM7CMY/Peter i berättartagen. En mycket intressant och lärorik föreläsning om svaga telegrafisignaler. I förgrunden SM7GUY/Ingvar.

Foto och Copyright: SM7EQL

 

Majmötet kunde glädjas av kvinnlig fägring. Peter, CMY, hade nämligen tagit med sig xyl för att assistera honom i hans föreläsning. Totalt 18 personer deltog i kvällens möte, som inleddes med att Christer, AWQ, rapporterade från årsmötet i Växjö, där SSRA representerades av 8 personer. Både banketten och själva årsmötet var ovanligt välbesökta. Åtskilliga utställare fanns på plats. De två parallella föreläsningssessionerna hade intressanta föredrag. Ett besök i SK7HW:s klubbstuga gav förklaringen till finansieringen av verksamheten – en årlig inkomstbringande auktion. Sammanfattningsvis var det ett välorganiserat årsmöte. 2013 återkommer årsmötet till sydliga breddgrader, nämligen till Kristianstad.

 

Mats, DXQ, har varit i Kalifornien och passat på att delta i Visalia, ett möte som inte är så monstruöst stort som Dayton. Enligt Mats bedömning ett möte som passar SSRA:s medlemmar. Det var intressanta föreläsningar. Utställning med de viktigaste aktörerna och ingen loppmarknad. Mats och xyl möttes av stor gästfrihet under vistelsen.

 

Vissa medlemmar har redan anmält sig till Skånedagarna i Skurup den 11 juni. Det kan man göra på SK7OA:s hemsida rapporterade ordföranden, Mats, GIB.

 

Nästa möte i SSRA, den 8  juni, är studiebesöket hos Electrokit. Kolla vägbeskrivning på hemsidan.

 

Kvällens föreläsning var grundad på Peters, CMY, avhandling ”Signal Detection in Noise, with special reference to telegraphy”. Den gjorde han under första halvan av 90-talet då Power Point inte fanns. Han hade därför gamla hederliga diabilder som hans assistent projicerade på vita duken. Två av kvällens mötesdeltagare, Lennart,BIC, och Bengt, EQL, hade ingått bland försökspersonerna som Peter utsatte för diverse experiment. Hans slutsatser visade bl.a. på följande vid signaler i brus:

  • Lägre telegrafihastighet ger bättre uppfattbarhet
  • Lagom lyssningsnivå ger bättre uppfattbarhet
  • Lägre tonfrekvens ger bättre uppfattbarhet, 500 Hz är optimalt
  • Fasförskjutning mellan höger och vänster öra; signalen ur fas men brus i fas ger bibehållen uppfattbarhet vid försämrat signal-brusförhållande
  • Operatörer med nedsatt hörsel bör välja en låg tonfrekvens och en låg telegrafihastighet

Peter och hans assistent (som ständigt behövt flytta projektorn) avtackades med en varm applåd och önskades lycka till på väg till sin vandring i Italien.

 

  

  

Vid pennan: SM7KJH/Christer

 

 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats