Månadsmöte i april.

 

2011-04-13

 

SAC CW 2010 och CQ 160m CW 2011 från Stenhejdan.

 

  BCX_VZX

SM7BCX/Yngve och SM7VZX/Samir går igenom runner positionen innan CQ 160m

CQ 2011.

Foto och copyright: SM7VZX

 

 

Till kvällens möte hade Torleif, EYW, med sig en gäst, Håkan, SM7GEP.  Håkan är välbekant för de flesta även om han nu har QTH i Nässjö. Sammanlagt var det 14 deltagare i mötet.

 

Ordföranden SM7GIB, Mats, inledde med en utvärdering av D7-mötet, som tack vare goda förberedelser gick smidigt. Totalt 75 personer besökte evenemanget.

 

Därefter diskuterades lokalsituationen. Det rådde delade uppfattningar om framtiden. Några anser att det vore bra att flytta till Scoutgården, andra att vi skall fortsätta hålla möten hos Bejoken så länge vi får. Obestridligt är dock att så många deltagare som vid mötet i Scoutgården kan vi inte packa in hos Bejoken. I sådana fall får vi hyra lokal. En annat uppslag är att göra klubbens mötesverksamhet till studiecirkel i ett studieförbunds regi, varvid studieförbundet förutsätts ställa upp med lokal. Lokalfrågan hålls öppen tills vidare.

 

Fred, DAY, kommer i nästa vecka att aktivera EU-138 i den blekingska skärgården. Han ber oss ”spotta” honom när vi hör honom.

 

Till SSA:s årsmöte åker fyra medlemmar redan under fredagen och stannar tills årsmötet är avslutat på söndag. Ytterligare fyra åker upp över lördagen för att lyssna på föredrag, kika på utställningar och träffa gamla bekantar. GLÖM INTE ATT TA PÅ SSRA-NAMNSKYLTEN.

 

 Torleif har föreslagit att klubben införskaffar en sådan antennkanon som beskrevs i QTC nr 1 2011. Av länkarna framgår att den kostar  en bit över $300 färdigbyggd i USA. Många föredrar slangbella på en ställning med haspelrulle. Andra pilbåge eller kastspö. Fundera vidare på Torleifs förslag.

 

KJH_CQ_160_2011

SM7KJH/Christer en av årets hjältar i samband med CQ 160m CW!

Fotot hämtat från en DX pedition till Senegal.

Foto och Copyright: SM7KJH

 

 

 GIB_CQ160_2011DLK_CQ160_2011

SM7GIB/Mats vid runnerstationen i årets CQ 160m. SM7DLK/Göran vid spanarstationen, CQ 160m 2011.

Foto och Copyright: SM7VZX

 

 

Så blev det dags för kvällens höjdpunkt – SK7DX contestkörande från Stenhejdan utanför Ystad, d.v.s. hemma hos Yngve, BCX. Mats GIB visade många bilder från fjolårets SAC och årets CQWW 160 M. Han och Yngve berättade om stationsutrustningen och framför allt om alla antenner, icke minst lyssningsantenner. I den senare kategorin är bävern eller den dubbla bävern självskriven, men också magnetiska loopar och K9AY. Monteringen av bävrar har utvecklats mycket genom fiffiga innovationer av Yngve. Trots det är det en mödosam uppgift att få upp alla bävrar inför 160-meterstesten. I år var det särskilt jobbigt med all snö. Det tog mer än 3 dagar för Mats på skidor med 1000 DL-mesen och Yngve pulsande och kravlande i snön. Ändå såg det, i ett mörkt ögonblick, ut som allt var förgäves. De flesta av de tilltänkta operatörerna insjuknade nämligen eller fick förhinder. Det hela redde dock upp sig genom att Samir, VZX, Göran, DLK och Christer, KJH hoppade in. De två sistnämnda körde spanarstationen med möjlighet att sända via huvudstationen och jaga multipliers medan GIB och VZX turades om att vara ”runners”. SK7DX ”claimar” ett resultat som är bäst i SM.

Riktigt lika bra gick det inte i SAC, som kördes som multi-multi med fem stationer med operatörerna HJZ, GIB, GNS, JNT och TGA. Av någon besynnerlig anledning har en OH-station lyckats få några fler poäng än SK7DX.

 

 

Länk till PowerPoint presentation av SAC 2010:

 

 

SK7DX SAC 2010_publicera

 

 

Tyvärr tillät inte tiden att demonstrera contestprogrammet N1MM. Det får Mats göra vid ett annat tillfälle. Han och Yngve avtackades med en välförtjänt applåd.

 

 

Vid pennan: SM7KJH

 

Publicerat av: SM7GIB