Månadsmöte mars

 

 

Denna gång  föreläste SM5COP/Rune om sitt senaste

radioäventyr till Ecuador och HD2M.   

 

 

SM5COP_org

SM5COP/Rune i sitt shack. Rune är en hejare på CW och här kan vi se hans nya rig, en K3:a.

Vi önskar Rune lycka till med riggen och att det skall bli många trevliga QSO:n.

Foto och Copyright: SM5COP

 

  

Månadsmöte i SSRA 2011-03-09

Med viss möda, i vissa fall med stor möda, hade medlemmarna tagit sig till lokalerna som Tornfalkens Scoutkår disponerar i den f.d. prästgården vid Fosie kyrka i Malmö. 22 stycken hade kommit för att ”provsitta” och besiktiga möteslokalen, som vi kan få hyra fr.o.m. hösten 2011. Det stora antalet mötesdeltagare var säkert Runes, SM5COP, förtjänst, som lovat att berätta om expeditionen till Ecuador i höstas. Han hade med sig dottern Mirja, SM7UOP. Precis som pappa kör hon telegrafi, men har inte varit aktiv sedan hon flyttade ner till Lomma.

Ordföranden SM7GIB, Mats hälsade dem, nyblivne medlemmen Samir, SM7VZX, och nygamle medlemmen Bengt, SM7EQL, speciellt välkomna.

Planeringen för distriktsmötet på lördag kollationerades. Köket och lotteriförsäljningen är tacksamma för volontärer. Mats, DXQ, får paket från SRS med utlovade stationer för demonstration.  Våra sponsorer har bidragit med gott om vinster till lotteriet. Mats, GIB, är utlovad en pinfärsk lista på fredag över samtliga SSA-medlemmar i 7:e distriktet. Den vidarebefordrar han till Tommy, PAF, som prickar av mötesdeltagarna och registrerar fullmakter. Den fortsatta detaljplaneringen sker torsdagkväll hos DXQ.

Christer, AWQ, meddelade att han har en ledig plats i bilen till årsmötet i Växjö. Avresa fredagen och återresa på söndagen.

Rune, COP, fick därefter ordet och inledde med en kort presentation av sin karriär som radioamatör. 1954 började han som lyssnaramatör hemma i Korpilombolo. På den tiden gällde 16-årsgränsen för den som ville ta C-cert och köra 10 W kristallstyrt. Han fick alltså vänta 6 år innan han kunde avlägga prov vid Jägarskolan i Kiruna, 30 mil bort och så småningom få det efterlängtade certifikatet med stöd av Polisens lämplighetsintyg. Under sin bosättning i USA tog både han och xyl Heide, SM5NZG, amerikanska certifikat.

I början av 2010 blev han tillfrågad av SM7BUA om han ville delta i dxpeditionen till Ecuador. Gänget aktiverade HD2M i CQWW CW contest och körde därutöver en hel del med sina egna signaler. HD2M lär få en topplacering bland de sydamerikanska stationer som deltog i testen.

Rune berättade på ett lättsamt och trevligt sätt och visade bilder, inte enbart från antennbyggande och radiokörande, utan också från det vardagliga livet på fincan, bondgården, som de disponerade och ifrån trakten däromkring. Expeditionsmedlemmarna fotograferade en hel del och videofilmade. Det senare stod Mats, SM7BUA, för. Han har bott i Ecuador och jobbat på HCJB och var således en utmärkt reseledare. Han lägger i dagarna sista handen vid klippning och redigering av den film som skall visas på årsmötet i Växjö. Ni som inte hade tillfälle att njuta av Runes presentation får då en chans att se det hela i rörliga bilder.

Ett varmt tack till Rune, som så många ville prata med efter mötets slut. Utanför möteslokalen var det riktigt glatt. Under kvällen hade det nämligen kommit underkylt regn, som tvingade deltagarna att med försiktiga steg ta sig till bilarna och varsamt köra hemåt.

 

Vid pennan: SM7KJH/Christer.

  

Publicerat av: SM7GIB