Distriktsmöte i Distrikt 7

Distriktsmöte i Distrikt 7

 

 

 

 

SSRA/SK7DX och DL7/SM7DXQ  bjuder in till D7 möte i Malmö

 

Lördagen den 12 mars 2011.

 

Plats: Husie församlingshem Klågerupsv. 254  Malmö

 

Kordinater: 55,5940  13,0728

 

Inlotsning: Malmö repeatern 145,775 Mhz

 

Mötet börjar kl.11.00 Det finns fika från  kl. 10.00

 

 

 

Programpunkter:

 

 • OJ0 blev OH0, Ewe/SM7BHM, berättar och visar bilder om äventyret.

 

 • D-star Christian/SM7ZDV informerar om tekniken och digitala                  

          repeatrar.  

 

 

Dagordning/mötesagenda.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, Sekreterare och justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 5. Valberedningen för DL7,SM7BHM och SM7GXR  lägger fram kandidaterna.
 6. Val av DL7 för de kommande 2 åren.
 7. Val av 2 personer till valberedning för de kommande 2 åren.
 8.  Nästa distriktsmöte
 9. Avstörnings låda Malmö
 10. Övriga frågor.
 11. DC7 QSL- chef SM7HPK Uno  (Ev.)
 12. Mötet avslutas

 Vi tackar våra sponsorer för generösa bidrag!

Bejoken AB                                www.bejoken.se

D-star.se                                       www.d-star.se            

Electrokit                                   www.electrokit.se

Ham Radio Sweden                www.hamradiosweden.se

Limmared                                  www.limmared.nu

Microbit 2.0 AB                     www.remoterig.com

SRS AB                                          www.srsab.se

SSA                                                   www.ssa.se

VHF-TEKNIK AB                         www.vhfteknik.se

 

 

 • Lotteri med fina priser utlovas! 

 

 • För de som önskar så har vi bakluckeloppis!

 

Löpande info finns på D7 sidan och SSRA:s hemsida.

 

Kontakt:SSRA:s Sekr. SM7KJH/Christer, sm7kjh@bolina.hsb.se

 

 

Varmt välkomna! 

 

önskar

 

 Ordförande i SSRA,  SM7GIB/Mats och DL7/SM7DXQ/Mats