Månadsmöte januari

Månadsmöte i januari 2011 med SM7WT/Sten som föreläser om TF4M.

 

 

 SM7WT with T-shirt_orginal

SM7WT/Sten laddad för att föreläsa om sin vän Thor, TF4M.

Foto och Copyright: SM7WT/Sten 

 

2011-01-12

 

Kvällens möte hade en riktigt lockande programpunkt: SM7WT:s, Sten, föredrag om TF4M. Antagligen var det de hala vägarna som ändå begränsade kvällens deltagarantal till 13 st.

Ordföranden Mats, GIB, redogjorde för vårens preliminära aktiviteter. Efter årsmötet i februari så får vi besök av Rune, SM5COP, för att berätta om den nyligen genomförda expeditionen till Ecuador och kanske Sao Tomé, som Rune också deltog i för ett par år sedan.

Från Electrokit har klubben en inbjudan till studiebesök.

Det finns önskemål om ett föredrag om antennbyggen.

SK7DX kommer att köra CQWW 160 m och en redogörelse från den begivenheten kommer.  Yngve, BCX, visade stolt upp beviset (som kommit med posten idag) från CQ Magazine att SK7DX återigen var bäst i SM, 12:e i Europa och 16:e i världen.

Inför klubbens årsmöte rapporterar valberedningen att man har ett färdigt förslag till val på samtliga poster. Revisorerna förväntas också snart vara klara. Verksamhetsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse och valförslag lämnas till sekreteraren så att de kan distribueras med kallelsen till årsmötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet, d.v.s. senast den 19 januari i år.

DL7, Mats/DXQ, vill lägga nästa SM7-möte till Malmö och ber SSRA vara värd för det. Mötet tyckte det var en bra idé. DXQ får ombesörja annonsering i QTC och hyra av lokal. Församlingshemmet i Videdal fungerade bra som möteslokal förra gången SSRA vara värd för mötet. Årets möte bör hållas i mars, innan SSA:s årsmöte i april i Växjö. När datum bestämts kan detaljplanering av fikaförsäljning, lotteri, m.m. påbörjas. Mötet var tveksamt till utomhusloppis, men spontan bagageluckeloppis kan ju inte förhindras. Ev. kan några bord ställas upp i foajen.

Angående loppis tyckte mötet att SSRA inte skulle genomföra loppis i Bara i maj, utan avvakta till det evenemang SK7OA och SK7CE ordnar i juni.

I mars månad hålls klubbmötet hos scouterna i Fosie för att ”provsitta” den möteslokal vi kan få hyra där. Tycker medlemmarna att den är bra kan SSRA:s möte flyttas dit fr.o.m. höstsäsongen.

En diskussion väcktes om klubbens kapital. Göran, DLK, menade att vi konsumerar ingenting med det sätt på vilket vi driver verksamheten f.n. Joakim, BGN, föreslog att klubben bygger upp en station som kan köras remote av medlemmar, som plågas av alla störningar som finns i våra tätorter. Andra förslag som kom fram var sponsring av dxpeditioner (inklusive klubbens egna) och klubbmedlemmars deltagande i SSA:s årsmöte. Tommy, PAF, uttryckte sin bestämda åsikt att våra pengar skall användas till någon radiorelaterad verksamhet.

Därefter fick Sten, WT, ordet och gav en väl förberedd presentation , lång och innehållsrik, av Thor, TF4M. Denna märkliga person, som Sten känt i många år, har ett 15 kvadratkilometer stort QTH på Island med en mängd rombantenner, bävrar och andra utrymmeskrävande antenner. Trots sviterna efter tropisk sjukdom med hjärtproblem klättrar han som en apa i sina master. Sten som tillsammans med sin familj besökt Thor visade massor av bilder och berättade om de speciella förhållanden som det innebär att köra radio i aurorazonen. Han fick en uppskattande applåd för sin intressanta, omfångsrika presentation, som detta referat tyvärr inte kan ge en rättvis redogörelse för.

 

Vid pennan: SM7KJH/Christer. Ovanstående text är hämtat ur Christers minnesanteckningar.

  

Ovanstående post publicerat av: SM7GIB