Månadsmöte december

 

Månadsmöte i december med SM7BHM/Ewe

som föreläser om DX peditionen till Märket 2010

 

BILDSPEL_BILD1_JUL_2010 

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats 

 

2010-12-08

 

Kallelsen till årets julmöte hade hörsammats av glädjande många. Med gästerna Ewe, SM7BHM och Anders, SM7GXR, uppgick numerären till 23 personer. Mötet hölls i Skånska Motorcyklisters hus i Malmö, som Ingvar, GUY, ställt till vårt förfogande. Där hade han också dukat fram jultallrik och kaffe med kakor.

 

Innan de sultna mötesdeltagarna fick avnjuta detta plågade ordföranden, Mats/GIB, oss med ett kort formellt möte. Han noterade med stolthet att SSRA:s medlemmar är aktiva och syns i olika sammanhang. Lennart, BIC och Peter, CMY, har båda haft artiklar i QTC. Vi är aktiva i contest- och DX-sammanhang. Kenneth, CQY, gjorde en fin insats i CQWW och SK7DX kammade hem segern i CQ 160 före norrlänningarna. På DX-mötet i Karlsborg deltog en tredjedel av SSRA:s medlemmar.

 

En av grundarna av SK7MW, Bo Bladh, DQN, har tyvärr gått silent key.

 

Mikrovågsfyrarna som satt på Ericsson i Lund är nu nedmonterade. Det vore trevligt om det fanns någon som kunde ”hysa” dem så att de kommer igång igen. De gör stor nytta.

 

 

 BHM_2010.JPEG

SM7BHM/Ewe berättar om sina äventyr från sommarens DX – pedition till Märket OH0.

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats

 

Anders, GXR, rapporterade från SM7-mötet i Växjö, som han deltog i. Det redogjordes givetvis för SSA:s årsmöte 2011, som hålls i Växjö. Platsen är en skola intill hotellet där inkvartering sker. Vid mötet utsågs en valberedning inför valet av DL7 till våren, bestående av två personer, nämligen Ewe, BHM och Anders, GXR.

 

Mats,GIB, Christer, AWQ och Christer, KJH, har tittat på en lokal som klubben skulle kunna få hyra. Det är Scoutgården vid Fosie kyrka i Malmö. Den inryms i den gamla prästgården som har stora fina lokaler, bra kök och stora ytor för tillfälliga antenner. Den ligger i anslutning till Inre Ringvägen (Fosieby trafikplats) med infart från Lindängsvägen. Det finns goda parkeringsmöjligheter både vid huset och utmed den långa infartsvägen på kyrkogårdsområdet. Lokalhyran är rimlig. Förhandling från utgångsbudet pågår. Styrelsen avser hålla mars månads klubbmöte i lokalerna så att alla kan se och tycka till.

 

MEDLEMMAR_2010_JUL

Några av klubbens medlemmar avnjuter kaffe efter julmaten. Från vänster: SM7AWQ/Christer, SM7KJH/Christer, SM7DLK/Göran, SM7CQY/Kenneth, SM7BCX/Yngve, SM7DAY/Fred, SM7GXR/Anders en av kvällens gäster, SM7DKF/Ronnie, SM7LBC/Claes, SM7MPM/Tore, SM7GUY/Ingvar och SA7AUV/Johan.

  Foto och Copyright: SM7GIB/Mats

 

Efter dessa formaliteter åts det och dracks det. Mötet bestämde att klubben står för hela kalaset, d.v.s. att samtliga Ingvars utlägg betalas av klubbkassan. Efter denna lekamliga njutning skänkte Ewe, BHM, oss lite andlig njutning genom sin berättelse i ord och bild om expedittionen till Märket, OJ0, som skulle fira 40-årsjubileet av SARTG:s tillkomst genom deltagande i föreningens RTTY- contest. Expeditionsdeltagarna kom från Finland, Lettland och Sverige. Ewe berättade en hel del intressanta fakta om det lilla skäret mitt på gränsen mellan Finland och Sverige.

                                               

Tyvärr var det för hård sjö för att ta sig iland på Märket, varför de fick återvända till Åland för att vänta på ett nytt försök. Skepparen bedömde dock utsiktslöst, varför de fick lasta av sin 500 kg tunga utrustning och övergå till plan B. Genom de finska kontakterna fick expeditionen tillgång till en Åländsk conteststation. Här kunde man rigga upp sin utrustning och koppla till befintliga antenner och genomföra både contesten, portabeltesten och många kontakter på cw och ssb. Hur lyckades man då i SARTG:s contest? Ja det återstår att se, men vi gissar på topplacering!

 

Vid pennan: SM7KJH/Christer. Ovanstående text är ett utdrag ur Christers minnesanteckningar.  

 

 

Aktivitetsgruppen SM7DXQ/Mats och SM7GIB/Mats tackar SM7BHM/Ewe för ett underhållande och intressant föredrag. Tack även till SM7GXR/Anders för information angående DL7 mötet i Växjö. Stort TACK till SM7GUY/Ingvar och SM7KJH/Christer som ordnat med lokal, mat och dukning!

 

Styrelsen önskar alla en skön och avkopplande jul och nyårshelg med god mat och mycket radio!

  

Ovanstående post publicerat av: SM7GIB.