Måndadsmöte oktober

Kvällens föreläsare SM5GMZ/Peter berättar om Saint Brandon 3B7C 2007.

 

 peppe

 Här ser vi SM5GMZ/Peter i aktion från 3B7C.

Foto och Copyright: SM5GMZ

 

 

2010-10-13

Tillbaks i Bejokens lokaler för första gången sedan i våras kändes det hemtamt med den slitna kaffebryggaren och borden diagonalt över lokalen. De tidigt anlända medlemmarna möts av två herrar och en laptop. De båda förbereder intensivt kvällens bildvisning. Ordförande, SM7GIB, Mats, vid laptopen och vid sidan av honom SM5GMZ, Peter, en expeditionär som vi väntat flera år på. Vid sidan om Mats riggar Sten, SM7WT, upp stativ och kamera för att dokumentera Peters presentation.

 

 GMZ_ORGINAL_NY2

 Här ser vi från vänster SM7GUY/Ingvar, SM7DAY/Fred, SM7WT/Sten, SM7AWQ/Christer, SM7KJH/Christer, SM7PAF/Tommy, SM7DXQ/Mats, SM7LBC/Claes , SA7AUV/Johan.

Foto och Copyright: SM7GIB

 

 

När kvällens 18 deltagare fått kaffe och kaugor inleder GIB med några informationspunkter. Först visar han stolt upp vinnardiplomet för SK7DX från förra årets SAC. Sedan berättar han att Olle, SM7LBB, håller på att sälja radioprylarna i Bertils, SM7VTN, dödsbo. Kvar finns bl.a. en mast. Intresserade kan kontakta LBB.

Vid DX-mötet i Karlsborg deltog 12 medlemmar från klubben, vilket var en stor andel av mötets totalt ca 150 deltagare.

DL7, Mats, SM7DXQ, har en del information, men av tidsskäl avstår han från att lämna den och ger istället GMZ utrymmet. Informationen kommer senare i QTC och i mail till SSRA:s medlemmar.

 

Så inleder Peter, GMZ, sitt anförande om expeditionen till Saint Brandon, 3B7C, år 2007. Som journalist och fotograf blev han Team Photographer förutom CW-operatör. Expeditionen anordnades av FSDXA (Five Star DX Association) och leddes av två som arbetat som verkställande direktörer. Allting var otroligt väl förberett och organiserat som en militär operation. All utrustning var färdigskräddad och klar att sätta upp. På 24 timmar gjorde de 20 operatörerna allt klart att köra igång på utsatt klockslag.

 

 GMZ_ORGINAL_NY

 Från vänster, SM5GMZ/Peter, SM7BCX/Yngve, SM7DKF/Ronnie, SM7CHX/Sture, SM7VCF/Johan , SM7JNT/Henrik, och SA7BGN/Joakim och SM7DLK/Göran.

Foto och Copyright: SM7GIB

 

 

Vertikalantennerna gick förträffligt. Peter var särskilt imponerad av en 4 square

för 40 m med 4 st eleverade radialer på varje vertikal. ”Bakom en 10 kHz bred Eu pile up låg en stor JA pile up som inte hördes förrän han ändrade fasningen. Då försvann européerna och de disciplinerade japanerna gick in med 599”.

Under de fem veckor expeditionen varade körde man stenhårt i 2- eller 4-timmarspass där det gällde att hålla hög rate och minimal felmarginal. Den som vill vara med här skall verkligen vara en skicklig operatör. Man körde nästan 138.000 QSOn.

 

Nästa expedition för FSDXA blir T32, Kiritimati, Christmas Island, som startar den 28 september 2011. Det blir 40 ops. Peter är redan enrollerad och blir teamets fotograf här också.

 

Läs mer om T32C på:

 

www.t32c.com

 

 

Aktivitetsgruppen, SM7DXQ och SM7GIB tackar alla medlemmar för ett trevligt möte och speciellt SM5GMZ/Peter för ett inspirerande och informativt föredrag. Vi hoppas att Peter har möjlighet att komma tillbaka vid ett annat tillfälle och föreläsa om T32C!

 

Publicerat av: SM7GIB/Mats