SK7DX besöker DX – mötet i Karlsborg.

SSRA besöker DX – mötet i Karlsborg, arrangerat av Lake Wettern DX Group.

 

Mellan den 10 – 12 september i år så arrangerade Lake Wettern DX Group det traditionella DX mötet. Denna träff ordnas vart annat år och samlar cirka 150 aktiva radioamatörer från hela Sverige. Klubben i Karlsborg har även denna gång ordnat med många spännande föredragshållare från både när och fjärran. SM5DJZ/Jan berättade bl. a. om DXCC, IOTA och LoTW. RA6LBS berättade om Big Guns i Ryssland och World Radiosport Team Championship 2010 and Low Band System, SM1TDE/Eric berättade om radiosemester i Gambia. Gå gärna in på Lake Wettern DX Groups hemsida och botanisera: http://www.wp.lwdxg.se/

Vi tackar Lake Wettern DX Group för ett välarrangerat DX – möte 2010!

Vi som besökte mötet var:

SM7DV, SM7WT, SM7AWQ, SM7BCX, SM7CMY, SM7CQY, SM7DKF, SM7DLK, SM7DXQ, SM7GIB, SM7GUY och SM7MPM.

 

 SSRA.JPEG

Här ser vi från vänster SM7BCX/Yngve, SM7AWQ/Christer, SM7DKF/Ronnie samt

SM7DV/Leif vid lördagens bankett.

Foto: SM7DXQ.

 

 P1000061

Här ser vi från vänster, SM7GIB/Mats, SM7DLK/Göran, SM7GUY/Ingvar  samt SM7CQY/Kenneth.

Foto: SM7DXQ.

 

 

 P1000064

SM7CMY/Peter, SM7DXQ/Mats två kända DX jägare avnjuter bankettens kulinariska rätt, Vätternröding.

 Foto: SM7DXQ.

 

Publicerat av: SM7GIB/Mats