Månadsmöte april

SK7DX operatörer SAC CW M/M 2009.

  

  TGAJNT

SM7TGA/Michael                                                                SM7JNT/Henrik                                          

GNSBCX                                                         

SM0GNS/Peder                                                                      SM7BCX/Yngve

  

GIB

                                                       SM7GIB/Mats

 

 

2010-04-10

Denna soliga afton infann sig 20 medlemmar hos Bejoken för att lyssna på intressanta föredrag istället för att ägna sig åt vårbruket.

 

Inledningsvis informerade DL7, Mats, DXQ, om att vi nu har en vice DL7. Det är SM7XGG, Jan-Åke. DXQ och XGG delar upp arbetet inom distriktet så att XGG tar hand om den östra delen och DXQ den västra delen. Den 12 juni inbjuder SSA och Ölands Radioamatörer, SK7RN, till SM7-möte. Mer information finns på distriktets hemsida.

 

I lokalfrågan är vi tillbaks på ”ruta ett”. Scouterna i Bara kan inte hyra ut sina lokaler 10 onsdagar om året. Det skulle störa deras verksamhet allt för mycket. Den presumtiva lokalen i Limhamn är inte uppvärmd vintertid, vilket diskvalificerar den. Därför uppmanas alla våra medlemmar att hålla ögon och öron öppna för den händelse att det skulle dyka upp en lokalmöjlighet.

 

Vår kassör, Tommy, PAF, vädjade till de som ännu inte har betalt medlemsavgiften att sätta in 150 kr på klubbens bankgiro 276-2003. Tommy, PAF delade även ut de cirkelkartor som köpts av klubbens medlemmar.

 

Klubben körde SAC 2009 från Yngves, BCX, QTH som SK7DX. Operatörerna BCX, GIB och TGA berättade och visade bilder. Vid förra månadens klubbmöte berättade BCX om de lyssningsantenner man använde, bävrar och loopar. Nu fick vi höra ännu mer om alla antenner, men också om datorer i nätverk tillsammans med N1MM och cluster. Förutsättningen för ett lyckat resultat är ett bra förberedelsearbete – inte bara med antennarbete och riggar utan också personliga förberedelser och övning med grejorna man skall använda.

 

Länk till PowerPoint presentation över SAC CW M/M 2009:

  

SK7DX SAC CW M_M 2009

 

Planering och förberedelser präglade också CQ 160 M CW 2010 som kördes med förstärkning av operatörerna SM0GNS, Peder, SM5HJZ, Jonas och Piotr, SM7YEA. Den sistnämnde lyckades med nöd och näppe ta sig till Stenhejdan innan snön satte stopp för trafiken. Den hårda vintern försvårade jobbet med att sätta upp bävrarna. Det spettades och svettades för att få upp hundratals meter (totalt 2,2 km) tråd på aluminiumrör med isolatorer.

 

Datorerna skulle denna gång konfigureras i ett nätverk med trådlöst 3G bredband. Det fanns denna gång en SDR-mottagare med CW Skimmer för att spana efter multisar. Den gick utmärkt i det proppfulla bandet, varav SM bara har ynka 40 kc. Skimmern missade dock några svaga stationer. Kanske inte så konstigt när vi fick höra ljudupptagningar från testen. Dessa illustrerade vilken våldsam QSB det kan vara på bandet.

 

Länk till PowerPoint presentation över CW 160 CW Contest 2010: 

 

SK7DX CQ 160m 2010

 

Ljudfil XR1RCS: XE1RCS 01-31-10 – 03 42 04

 

Ljudfil K1TTT: K1TTT 01-31-10 – 00 51 48

 

Ljudfil JA4CUU: JA4CUU 01-30-10 – 17 52 23

 

Mats, GIB, som sammanställt och illustrerat presentationerna visade också några byggen, en Winkeyer som nycklar via USB porten och en SoftRock Lite SDR-mottagare.

 

Nästa månadsmöte ersätts med ett studiebesök hos VHF-teknik i Trelleborg, som ligger i industriområdet i västra Trelleborg vid återvinningsstationen.

  

Ovanstående text är ett utdrag gjort av SM7KJH/Christer/sekreterare.

  

Publicerat av: SM7GIB/Mats