Måndadsmöte i november

 

 

 

Kenneth  (2)mindre 

                                             SM7CQY/Kenneth, kvällens föreläsare.

 

Som kvällens clou presenterade CQY och DLK ett synnerligen illustert sällskap, som det är få förunnat att vara medlem i – SDXA – Saxtorp DX Association, en pendang till NCDXF. De färre än 10 medlemmarna presenterades kortfattat. En förvånansvärt stor andel råkar även vara medlemmar i SSRA. Dessa eminenta operatörer har startat SDXA DX Challenge Cup för att stimulera aktiviteten i sällskapet. Det gäller att köra så många DXCC-länder som möjligt under ett år. För att ligga i topp måste man köra 250+ länder. Förra årets vinnare, SM5DJZ, hade 266 länder. Resultatet presenteras månatligen i en bullentin på adressen: 

http://radio4all.se/sdxa

Detta kan som sagt vara ett sätt att stimulera aktiviteten på banden.

CQY och DLK tackades för presentationen med en varm applåd. Mats, GIB, avslutade dagens möte med ett varmt tack till Ingvar, GUY, för det generösa värdskapet från Skånska Motorcyklister.

 

 

Ovanstående text är ett utdrag ur SM7KJH/Christers referat från mötet.

 

 

            DLK_6V (3)mindre

                                                                  

                                           SM7DLK/Göran

 

 

 Text: SM7KJH/Christer

Bild: SM7CQY/Kenneth

Sammanställt av: SM7GIB/Mats

Aktivitetsgruppen tackar SM7CQY och SM7DLK för föredraget.