Månadsmöte i januari

Månadsmöte i januari, 1852 kHz

SSRA Möte på 1,852 KHz 13/1 2021.

Närvarande: SM7GIB, – BCX, – ALC, – DLK – DTT, – SA7LAK samt -AWQ som lyssnade. 

Mats redogjorde för 2021 års medlemsavgift som detta år blir 100:- för att täcka klubbens fasta kostnader. Detta är ett förslag till SSRA:s årsmöte i och med att årsmötet beslutar om medlemsavgiften. 

Tidigare kom en förfrågan från Mats om tips på annan frekvens på kvällstid för att träffas på radio men om detta blev det tyst. På detta möte kom ett förslag om eventuellt 40 meter på kvällstid så detta skall utvärderas och vi återkommer om detta vore trevligt med fler deltagare på kvällstid.

Göran –DLK tipsade om Sydkorea omkring klockan 16:00 SNT på 3,547 KHz på FT8 och vid lyssning hos mig idag 15/1 kom 2 st. HL stationer igenom men inget QSO. Sydkorea har specialfrekvens på 40m.

För skojs skull bifogar jag en bild på –DTT junior som tillbringat 3 månader i Soul, Sydkorea hösten 2020 där han är iklädd full skyddsdräkt i ett nästan tomt flygplan. På detta fick han även 2 veckors karantän i Soul och tillbaka i Taipei, Taiwan där han bor återigen 2 veckors karantän. 

Redaktören kan tyvärr inte ladda upp bilder på grund av tekniskt fel. Bilden syns i utskicket. 

Vid pennan: SM7DTT/Sven 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

Lämna ett svar