Möte i september

Månadsmöte på 3610 kHz

 

SM7AWQ checkade in på gårdagens ”klubbmöte ” på 3.610 Hz kl 18.  Följande 7  medlemmar deltog:

SM7ALC/Sven           SM7AWQ/Christer                 SM7BIC/Lennart

SM7BCX/Yngve   SM7DAY/Fred   SM7DLK/Göran SA7LAK/Anders

Fred var endast fullt hörbar hos DLK och AWQ och från och till hörbar hos de övriga.

 

Alla berättade att deras aktiviteter på banden var låg beroende på de dåliga condxen.  DLK berättade t ex att det stundtals var alldeles dött på 80 M CW men å andra sidan kunde BIC informera om att han på 160 m körde han W och Ve mycket tidigt på morgnarna.  Day och DLK  kör mycket FT 8. DLK berättade att han har kopplat in ett filter så att endast nya prefix för honom visades på clustret. Han berättade att på kort tid kommit upp till många prefix på DXCC-listan. ” Mötet ” slutade ca l 18:30.

Vid pennan, SM7AWQ/Christer

 

Månadsmöte på 1851 kHz

KL 22.00 var det dags för nästa ” klubbmöte ” på 1.851 Hz.  Nu var det 5 medlemmar aktiva plus jag, som endast lyssnade eftersom jag f.n. inte har någon antenn för denna frekvens. De 5 var:

SM7ALC/Sven   SM7BCX/Yngve   SM7DTT/Sven

SM7GIB/Mats    SA7LAK/Anders

Vid pennan: SM7AWQ/Christer 

 

 

Det var ungefär samma info och samtal som kl 18 – mötet med undantag för FT 8 och slutade ca 22:30. . 

SSRA sena radio kvällsmöte den 9:e september på 1851 kHz.

Deltagare i ringen var sm7gib, sm7dtt, sm7alc, sa7lak och sm7bcx.

Förutom den sociala rundan med dagens normala händelser redogjorde sa7lak Anders om sitt projekt med sin hemmabyggde antenn växel för kortvåg samt de goda konditionerna på VHF under tisdagen.

SM7DTT Sven fyllde på med lite rapport om tisdagens konditioner till DL, ON, PA F, EA, OK,SP G och UA. ODX blev EA1UR i norra Spanien.

Sven kör även med SK7MW så signalen hålls aktiv och kommer att synas och höras på olika sätt framöver.

99% av alla kontakter vid dessa tropo konditioner sker idag på FT4 och FT8 vilket ger en stor trängsel på dessa två frekvenser men möjligheten att hitta dx ökar också.

Fler frekvenser behövs så bandet utnyttjas bättre och det finns fortfarande CW och SSB.

Detta gäller förstås även kortvågsbanden.

Då mötena på Bejoken förmodligen kommer att dröja en bit framöver vore det kul om fler kunde deltaga i ringen via radio.  

Om tid och frekvens inte passar så kom gärna med förslag till styrelsen om detta, det behöver inte vara en onsdags kväll.

Vid pennan: SM7DTT/Sven

 

Publicerat: SM7GIB/Mats

Lämna ett svar