Månadsmöte i januari

Referat från SSRA / SK7DX mötet onsdagen 2020-01-08

Så var det äntligen dags för årets och decenniets första möte. Det var glädjande att det var ett så välbesökt möte denna gång. Till denna råkalla vinterkväll kom 15 medlemmar och 5 gäster från SK7OA i Skurup. Vår ordförande Mats/SM7GIB och styrelsen lämnade info om olika klubbangelägenheter. Årsmötet blir onsdagen den 12 januari och som vanligt hålls mötet i Bejokens lokaler. Klubbkassan vid årsskiftet var 11.019:- . Medlemmarna uppmanades att svara på Valberedningen Henrik/SM7JNT:s e-mejl daterat 9 januari.

Valberedningen vill ha besked från de medlemmar som nu har en befattning och ska avgå om de står till förfogande för omval. Dessutom övriga medlemmar som idag inte har något uppdrag men gärna ställer upp för någon befattning.

Efter ovanstående lämnades ordet till Björn/SM7IUN och hans presentation av det nya modet FT8. Dessutom blev det samtidigt premiär för klubbens nyinköpta projektor.

Från början berättar Björn, att det var rymdkommunikation som slutligen hamnade på jorden! Idag är det FT8 som dominerar på kortvågen och ökar också på de höga frekvenserna. Det stora genombrottet för FT8 kom 2017 och har bara fortsatt öka. CW minskar tyvärr men många nya amatörer lockas till våra band med den nya tekniken. Av kvällens 21 amatörer var det däremot endast 7 som var aktiva med FT8. Ett QSO tar 1 minut och 15 sekunder. På en fråga beträffande FT4 svarade Björn att detta mode är dubbelt så snabbt och ett QSO är sålunda endast ½ min. och några sekunder.

Efter flera frågor och tankar om FT8 tackades Björn med en lång applåd.

Vid tangentbordet

SM7AWQ/Christer 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

Lämna ett svar