Månadsmöte i november

Månadsmöte i november, SK7DX med gäster besöker LTH i Lund. 

 

Här föreläser SM7VCF/Johan om kvällens ämne, EMC. Foto och Copyright: SM7AWQ. 

 

Referat från SSRA/SK7DX studiebesök onsdagen 13 november 2019 hos Lunds Tekniska Högskola på institutionen för Biomedicinsk teknik

Denna råkalla höstkväll kom 8 medlemmar och en gäst från ElectroKit Sweden AB till studiebesök på LTH / institutionen för Biomedicinsk teknik i Lund.

Vår medlem Johan / VCF hälsade oss välkomna och överlämnade sedan ordet till Prefekt Johan Nilsson, som berättade om Lunds Universitet och nämnda institution. Universitetet startade 1666 och har idag 8 fakulteter och har 7.600 anställda, därav 581 professorer. Lunds Universitet är norra Europas största Universitet. Institutionen för Biomedicinsk Teknik utvecklar ultraljud och elektronisk teknik för undersökning av människans kropp som t ex blodet och blodcirkulationen. Just ultraljud för medicinskt bruk är en uppfinning som utvecklats på denna institution av läkaren Inge Edler och fysikern Helmuth Hertz, en ättling till den Hertz som gav namn till enheten. Idag används ultraljudstekniken till att separera ut bakterier ur blodprov för att snabba upp analyserna. Johan Nilssons ca 40 minuters långa presentation, som även avhandlade signalbehandling av EKG-signaler, nervelektroder för att styra handproteser och mätningar av delfiners ultraljud , avslutades med en lång applåd. Johan / VCF berättade sedan med support av sin kollega från institutionen för Elektro- och informationsteknik, Göran / SM7LSZ om EMC mätningar ( EMC=Electromagnetic compatibility ). Med hjälp av olika instrument, inte minst spektrumanalysatorer med antenner och mätprober, kunde Johan spåra olika störningskällor. I många fall var det transformatorer, som var orsaken till störningarna. Ett exempel var en taklampa med LED-lampor där det var transformatorn som var störningskällan. En transformator inbyggt i en metallåda störde inte beroende på att lådan skärmade av störningarna. Ronnie/DKF var mycket nöjd med sitt medhavda nätaggregat Power Werx , som var störningsfritt. Det blev många frågor och Johan avtackades med en lång applåd. Under kaffepausen diskuterades olika SSRA frågor. Projektorn BenQ MH535 Full-HD är levererad och finns nu hos Greger/JKW. Johan/VCF ombesörjer betalningen av projektorn. December-mötet blir på Sjöräddningsstationen i Trelleborg. Förutom julbordet kommer vi få en visning av räddningsstationen. Joakim / BGN föreslog som kommande programpunkt ett föredrag om FT8. Det nämndes att ca 70 % av DX:en körs numera med denna digitala teknik.

Här ser vi den mätutrustning som användes till kvällens föreläsning gällande EMC. Foto och Copyright: SM7AWQ. 

 

Programkommittén Joakim/BGN önskar förslag på föredragshållare.

SSRA/SK7DX tackade Johan/VCF för detta intressanta och givande besök med en varm applåd!

Vid tangentbordet: SM7AWQ/Christer

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

Lämna ett svar