Månadsmöte i maj

Månadsmöte i maj.

 

Mötet inleddes med sedvanlig mötesagenda där radiorelaterade punkter diskuterades. Efter mötet visades en äldre film från SK7DX:s DX pedition till Hanö. Här figurerade många kända amatörer i klubben och SK7DX gjorde ett utmärkt resultat i IOTA contesten. 

Publicerat: SM7GIB 

Text: SM7GIB 

Lämna ett svar