Månadsmöte i april

Månadsmöte i april 2017

Vid vårt möte i april besöktes vi av SM5AQD/Hawk, som deltagit i DX expedition VK9WA tillsammans med en annan amatör från Sverige, SM3SGP/Gunnar. Lite information gällande Gunnar är att han byggt upp sin tävlingsstation SK3W i Österfärnebo. Håkan, SM5AQD, berättade om Willis Island och hur planeringen skett tillsammans med Robert, N7QT. Håkan berättade även om en kommande DX pedition till Mellish Reef, VK9/M, som planeras hösten 2017. Klubbens aprilmöte var även ett samarbete med SK7OA, där några medlemmar deltog och lyssnade. 

 

AQD2

Vi ser SM5AQD/Hawk längst till höger i rutig skjorta där han berättar om vilka strapatser som kan hända i samband med en DX pedition. Mötet var ett samarbete mellan SK7OA, www.sk7oa.com och SK7DX. 

 

AQD3

Här ser vi medlemmar från SK7DX och SK7OA som lyssnar på Håkans föredrag om VK9WA och den kommande DX peditionen till VK9/M, Mellish Reef. 

 

AQD4

Här är Håkan i färd med att visa ett bildspel gällande expeditionen till VK9WA. 

 

 

AQD1

SM7AQD/Hawk/Håkan i berättartagen om den utförda DX peditionen och den nya till Mellish Reef, VK9/M. 

 

Håkan tackades med en varm applåd efter föredraget och många nya amatörer som gamla vässar sin utrustning inför höstens nya DX pedition, Mellish Reef. Tack Håkan för att du kom och höll föredrag.  

Publicerat: SM7GIB

Text: SM7GIB

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar