Månadsmöte i april

SSRA-MÖTE  DEN  8  APRIL  2015

 

 

 

Vår ordförande Mats/SM7GIB hälsade de 13 klubbmedlemmarna hjärtligt välkomna till dagens möte.

DL7 Mats / SM7DXQ påminde om D7 mötet i Växjö den 11 april. Mats/DXQ avgår som DL7 och valberedningen = SM7LBB jobbar på högtryck för att föreslå en efterträdare. Mats/DXQ erinrade också om SSAs årsmöte i Lysekil  helgen 17 – 19 april.

Klubbens vårprogram har fått ändrats:

Tilman/SM0JZT har inte fått några jobb i södra SM och därför har hans besök hos SSRA samt hans föredrag flyttats framåt tills vidare.

Besöket hos Bosse/SM7AFM har av säkerhetsskäl fått strykas.

Klubbens medlemmar uppmanas att komma med programförslag för maj och juni mötena.

IOTA: Fred / DAY åker till ön Senoren i Blekinge den 9 april och är QRV därifrån en vecka.

Vidare påmindes medlemmarna om att de som inte betalat årsavgiften för 2015 ska göra detta snarast.

 

Electrokit

Här ser vi Greger/SM7JKW som har företaget Electrokit . Bilden är från ett SM7 – möte 2011.  Gå gärna in på företagets hemsida och botanisera. Här hittar man mycket för egenbyggaren och även projekt för Arduino. 

Länk till hemsidan:    www.electrokit.com      

 

 

Efter ovannämnda allmänna informationer var det dags för Greger/JKW att hålla mötets presentation. Greger berättade om ARDUINO , som lanserades 2005 och blev kommersiell 2007. ARDUINO har sålts i 25.000 ex i SM. Hårdvaran består av en mikroprocessor. Mjukvaran är integrerad IT och Community vidareutveckling, forum och kunskapsutbyte.  ARDUINO kopplas med USB-kabel till PC. Shields är expansionskort med olika funktioner som stapplas ovanpå varandra. Som två exempel på ARDUINOs applikationer för radioamatörerr är att det användas för en enkel bugg och för en loggdator. Bengt /EQL använde denna logg till sin portabel-rigg i Karibien. Data med tid, frekvens och mode loggas automatiskt från KX-3:an.

Gregers presentation tackades med en stor applåd och därefter följde diskussioner om bl. a. dataloggen som Greger fortsätter att utveckla.

 

Vid tangentborden: Christer /SM7AWQ

 

Publicerat: Mats/SM7GIB