Månadsmöte i januari

 

 

 

SSRA-möte den 14 januari 2015

 

 

Vår ordförande Mats/GIB hälsade de 12 klubbmedlemmarna välkomna till årets första SSRA möte samt önskade alla en god fortsättning på det nya året med många DX och nya IOTA och DXCC entities.

 

Tommy/PAF meddelade att ekonomin är oförändrat bra. Däremot var inte kostnaden för besöket hos SM7NYN : s museum betald och detta ska göras snarast ( GIB / PAF ).

 

Tommy/PAF kunde meddela, att vår medlem sedan flera år Micke / SM7TGA avlidit i oktober 2014. SSRA skänker pengar till en lämplig organisation. SSA meddelas (PAF) och liksom QRZ.com ( AWQ ). Styrelsen kommer att skriva minnesord att skicka till QTC.

 

Inför SSRA:s årsmöte i februari kunde Valberedningen meddela att man var nästan klar med uppdraget. Kallelsen till årsmötet ska skickas senast 14 dagar innan mötet och bifoga Verksamhetsberättelse och Ekonomirapport för 2014. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före mötet.

Program för våren 2015 bestämdes preliminärt enligt följande:

 

Februari: Yngve/BCX pratar om ledningsförmågan i marken

Mars: Bengt/EQL och Ronnie/DKF kåserar om deras resa till Karibien i december 2014.

April: Besök av Tilman / SM0JZT. Eventuellt kan mötet bli en annan dag än 2:dra onsdagen i april beroende på när Tilman kan komma .

Maj: Besök av Bo / SM7AFM.

Juni: Greger / JKW talar om Arduino som är en utvecklingsplattform baserad på öppen källkod. Greger använde den till att göra ett log – program.

Eventuell kommer klubben åter ha en sommaraktivitet. AWQ ska undersöka om Jay / NE2Q kommer till SM7 och i så fall om han återigen vill hålla ett fördrag.

 

I kallelserna till månadsmötena meddelas titlarna till presentationerna.

 

Efter ovanstående blev det ca 1½ timmes diskussion om olika riggar, power supply och antenner under ledning av Programkommitténs ledning, Joakim / BGN. Denna punkt var inte med i kallelsen till mötet och det blev ett mycket uppskattad improviserat ämne.

 

 

Vid tangentbordet: SM7AWQ/Christer 

 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats