Månadsmöte i december

   SSRA-möte 10:e december 2014 

 

 

EYW1

Här ser vi årets julbord. Tack till SM7EYW/Torleif för att du ordnade denna kulinariska tillställning. Alla åkte hem med julkänsla, speciellt med tanke på ålen… 

 

En hes ordförande/GIB hälsade den 11:a-hövdade skaran välkomna och uppdrog åt en nästan lika hes VCF att skriva minnesanteckningar.

 

Två viktiga programpunkter fanns för kvällen, julbord och Joakim/BGN:s föredrag. Ett kort ordinarie möte hölls först. BCX berättade vid ett tidigare möte att han hade hyrt ut en del radioprylar från anno dazumal till inspelningen av filmen ”Gentlemen”, baserad på Klas Östergrens roman med samma namn, och VCF rapporterade efter att ha sett filmen att apparaterna spelade en något undanskymd roll då de syntes under ca 5-10 sekunder i filmen, även om det naturligtvis är en stor händelse att en SSRA-medlem har ”produktplacerat” amatörradioutrustning i en 94-miljonerkronors film.

 

 

MEDLEMMAR2

Några av mötesdeltagarna mätta och glada diskuterandes DX, slutsteg, riggar inför nästa år 2015. 

 

 

Efter detta ultrakorta ordinarie möte övergick församlingen till kvällens stora begivenhet; julbordet med allt från sill och ål, till kallskuret och småvarmt till sötsaker vilka intogs under ljugande (?) om rara DX som körts och hörts. Mellan ålen och skinkan påmindes församlingen om att EQL och DKF sitter med fötterna plaskande i Karibiska sjön och kör radio. Goda signalstyrkor rapporterades.

 

 

MEDLEMMAR1

Här innan kaffet, väntar alla med spänning på SA7BGN/Joakims föredrag om magnetiska fält. Tack Joakim för ditt informativa föredrag! 

 

 

Mellan det småvarma och osten höll BGN föredrag om magnetiska fält som tog sin utgångspunkt i svävande magnettåg och skrivare för punktskrift. Föredraget övergick till ett engagerat rundabordssamtal om ämnet, med tyngdpunkt på antenner. Begrepp som permeabilitet och resonans diskuterades. Församlingen tackade BGN för föredraget och EYW för arrangemangen kring julbordet.

 

 

SA7BGN_SM7VCF

Här ser vi SA7BGN/Joakim, kvällens föreläsare samt SM7VCF/Johan som hjälper Joakim igång med datorn. Stort TACK Joakim för ditt informativa och inspirerande föreläsning. 

 

 

Ost, samt sötsaker till kaffet avrundande mötet (och medlemmarnas kroppsform).

 

Vid pennan: SM7VCF/Johan 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats 

 

 

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA EN SKÖN OCH AVKOPPLANDE JUL SAMT GOTT NYTT ÅR!