Månadsmöte i november

 

 

Möte med SSRA onsdagen den 12  november i Bejokens lokaler.

 

 

 

SSRA4_orginal

Här ser vi delar av klubbens medlemmar under föredraget som SM7GUY/Ingvar höll om sin tid inom polisen. 

 

 

Ordföranden Mats, GIB, hälsade de närvarande välkomna och vände sig speciellt till vår nye medlem Erik, SM7TRO.

Kassören var ej närvarande, men några större förändringar i kassan har, sannolikt, inte inträffat.

Yngve BCX och Göran DLK berättade om sina arbeten med antenner.

Ronny DKF och Bengt EQL sticker iväg på en spännande resa 2014-11-28. Vi hoppas på info på något kommande möte.

På decembermötet kommer Joakim SA7BGN att tala om elektromagnetiska fält. På detta möte skall vi aväta ett fint julbord, som Torleif EYW dukar upp. Det bestämdes att medlemmarna betalar 100:– för godsakerna.

 

 

GUY2_orginal

SM7GUY/Ingvar gav ett mycket intressant och innehållsrikt föredrag om sin tid inom polisen. Föredraget innehöll även många

roliga berättelser som gav många glada skratt bland åhörarna. 

 

Yngve BCX och Christer AWQ har gått igenom Kjells TE radiorelaterade prylar och informerade om arbetet.

 

Där fanns en del intressanta foton, som Johan VCF kommer att scanna in till ett mer behändigt format.

 

 

SSRA3_orginal

Här ser vi fler av klubbens medlemmar under SM7GUY/Ingvars föredrag. 

 

 

Erik TRO står i begrepp att införskaffa en rigg och väljer kanske mellan Yaesu FT450DE och FT991. Han fick råd och synpunkter på dessa riggar.

Kvällen avslutades med att undertecknad berättade lite, om arbetet, som polis.

Nästa möte den 10 december.

 

Ingvar tackades med en varm applåd efter sin föreläsning!

 

Vid pennan: SM7GUY / Ingvar

Publicerat: SM7GIB/Mats