SSRA besöker DX – mötet i Karlsborg

SSRA besöker DX mötet i Karlsborg. 

 

Vi var ett stort gäng som åkte upp till Karlsborg för att delta i DX mötet. SSRA, Sydvästra Skånes Radioamatörer är en förening med specialintresse i DX, IOTA och Contest och främst inom kortvåg. DX mötet i Karlsborg är ett litet Mecka för aktiva radioamatörer inom kortvåg. Det bjuds på många fina föreläsare och i år kan nämnas W8GEX, UA3AB, SM0DJZ, RW3RN, SSA:s ordförande, SM0DZB samt tre från vår egen klubb, SM7CMY, SM7EQL och SM7WT. Föredragen handlade i år om DX peditioner där vi får en bra inblick i logistiken i att genomföra dessa DX äventyr. DX mötet i Karlsborg görs vartannat år och det blir många kära återseenden mellan amatörer.

 

Här följer en liten kavalkad från den speciella DX dinner som serveras på lördag kväll. 

 

 

SM0DJZ

Här ser vi till höger SM5DJZ/Jan som berättade om nyheter inom IOTA och DXCC programmen. Jan är alltid hjälpsam och positiv och gör ett mycket bra jobb i kulisserna med IOTA/DXCC checker. Tilläggas bör att han även jobber med QSL hanteringen för SSA och är QSL manager för många.

Bakom Jan ser vi SM5AQD/Hawk som besökt SSRA för att berätta om sina äventyr han deltagit i världen runt. 

 

 

SSRA_DELAR

Här ser vi delar av SSRA:s deltagare vid årets DX möte. Från vänster, SM7JKW, SM7ALC, SM7DKF, SM5BFJ/Leif, SM7GUY, SM7BCX, SM7AWQ, SM7EQL.

 

 

 

ALC

En av klubbens mest aktiva amatörer är SM7ALC/Sven. Hans rig består av K3, ACOM slutsteg samt Step IR antenn. Sven är aktiv i stort sett varje dag på telegrafi och kör bara DX. 

 

 

DKF_BfJ

Här ser vi SM7DKF/Ronnie och SM5BFJ/Leif. Ronnie är en aktiv amatör som gärna tar med sin station på radioäventyr när han reser. Till hösten väntar en DX pedition tillsammans med SM7EQL. Det blir till varmare breddgrader i Karibien. SM5BFJ/Leif är en mycket aktiv lågbandsamatör med förkärlek för 160m. Undertecknad hade möjligheten att genomföra QSO med Leif och då från Capo Verde och ön Sal när jag använde signalen D44TIB. Leifs signaler var mycket goda på 160m i D4.  

 

 

EVR_COP

Här är bl. a. SM3EVR/Tord och SM5COP/Rune i samspråk om radio, DX, tekniska lösningar mm. Det är många och trevliga samtal som måste hinnas med på två dygn i samband med DX mötet.

 

 

 

 

GUY_BCX, W8GEX

På ovanstående bild ser vi från vänster delar av SM7GUY/Ingvar, SM7BCX/Yngve och stående SM7HPK/Uno och en av mötets inbjudna gäster W8GEX/John. SM7HPK/Uno gör ett utmärkt arbete inom SSA genom att sköta QSL hanteringen för distrikt 7, tack Uno! W8GEX/John var en mycket social och god föreläsare som gav ett sympatiskt intryck. Tack John för trevliga föredrag. 

 

 

 

CMY_ryska_broder

Våra ryska bröder vid ett av honörsborden. Längst till vänster ser vi UA3AB och längst till höger ryggen av SM7CMY/Peter. 

 

Tack till alla i klubben som tog sig tid till att åka på mötet. Vi hade en mycket trevlig samvaro i Karlsborg. 

 

Foto/Copyright: SM7GIB

 

Publicerat: SM7GIB