Månadsmöte i september

Referat från månadsmötet med SSRA hos Bejoken, onsdagen  10 september 2014.

 

Mats GIB, hälsade de närvarande välkomna till det första höstomgång-mötet. Han vände sig speciellt till SM7JKW, Greger.

 

Tommy PAF, hade låtit meddela att ekonomin är god. Det talades om att kanske spendera mer pengar på radiorelaterade arrangemang. Kanske kan vi ordna en resa till Grimeton och då hyra minibussar för gemensam transport. – Maskinen hos Grimeton skall då vara igång. Undertecknas ombads att kolla vidare.

 

Greger JKW valdes in som medlem i SSRA och lämnade en kort presentation av sig själv.

 

Mats GIB kommer att kontakta Jonas SM5HJZ och Peder SM0GNS som aviserat att de är intresserade av att bli medlemmar i SSRA. Båda är välkända här nere eftersom de under många år, deltagit i de stora testerna från Stenhejdan. Båda är drivna telegrafister.

 

Oktobermötet hålls hos SM7NYN Kent Andersson, för att titta på dennes imponerande radiomuseum.

 

Novembermötet blir ett vanligt månadsmöte, eventuellt kommer Torleif EYW att berätta om en tågresa med ånglok.

 

Joakim AUV står, som föredragshållare på decembermötet och talar då om elektromagnetiska fält och antenner. Någon form av förtäring kommer att erbjudas.

 

Torleif EYW tackade Yngve BCX för det trevliga besöket hemma hos honom i våras.

 

Vi pratade en del om DX-mötet i Karlsborg och att detta DX-möte eventuellt kommer att arrangeras i Jönköping i fortsättningen.

Det spekulerades om att kanske arrangera ett DX-möte av SSRA. Danskarna har inte deltagit i Karlsborg de senaste gångerna. Kanske kan de komma till ett möte härnere. Mats GIB bad medlemmarna att tänka över detta, under hösten.

 

Kjells TE, radioprylar kommer att tas hand om av Mats GIB, Yngve AWQ och Yngve BCX, för vidare åtgärder.

IOTA-priset, som Kjell aldrig hann få finns nu i Malmö för uppsättning exempelvis hos Bejoken.

 

Johan AUV skall kolla om man kan få bättre kvalitet på bilderna, som läggs in på hemsidan.

 

Mats DXQ får en hel del direkta QSL-kort efter våra eskapader ombord i BORE.

 

Fred DAY kommer att vara aktiv på Senoren under september månad.

 

Efter medlemsmötet, visades prylar, som medlemmar tagit med sig:

 

Mats GIB visade och berättade om ett hemmabyggt nätaggregat.

Ronnie DKF visade och talade om ett hemmabyggt litet slutsteg på 50 W.

Bengt EQL visade och berättade om KX3:an, han på ett listigt sätt byggt in i batteri-lådan från en RA200. Bengt visade och demonstrerade denna under DX-mötet i Karlsborg, vilket även där rönte uppskattning.

 

 

Vid pennan: SM7GUYIngvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats