Månadsmöte i juni

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÅNADSMÖTET 2014-06-11

 

 

SM7OVK

Här ser vi till vänster SM7OVK/Jens, ordförande i SK7OA. Han föreläser om mätteknik och visar även exempel på olika mätinstrument.

 

Denna gång hade vi mötet hos SK7OA i Skurup. 15 SSRA medlemmar var närvarande och 4 SK7OA medlemmar.

Jens/SM7OVK berättade att SK7OA har 15 medlemmar. Man har 2 kategorier medlemmar: Nyckelmedlemmar och icke nyckelmedlemmar! Nyckelmedlemmarna har alltid tillgång till klubbhuset så de kan komma och köra radio eller syssla med annat när de vill! Man har 2 operatörsrum, ett lab och sällskapsutrymmen. SK7OA har klubbmöte 3:dje tisdagen i månaden mellan kl 19:00 och till ca 21:00.

 

 

SM7OVK1

Här ser vi från vänster, SM7CMY/Peter, SM7OVK/Jens, SM7PAF/Tommy och SM7DLK/Göran. 

 

SSRA:

Ekonomi: Tommy/PAF informerade att klubbkassan är är god.

Isbrytaren Bore: Besöket på Bore var mycket uppskattat av medlemmarna. 14 deltagare kom. SSRA kommer att vara QRV ombord på Bore med signalen SK7DX / Bore inom kort.

DL7-information: Inget speciellt att rapportera.

Försäljningen av klubbens Fritzel beam och slutsteg: Har lagts ut på DX-radio men låg respons. Mats/DXQ tar med sig slutsteget till loppis inom kort. Beamen är svår att demontera i korta längder så den kan endast säljas för hämtning hos Mats/DXQ.

Christer/AWQ informerade om nästa möte den 28 juni hos Yngve/BCX: Hittills 14 SSRA-medlemmar inkl Jay/NE2Q anmälda. Ingen från SK7OA.  Senare på kvällen anmälde sig 2 SK7OA medlemmar.  Anmälningslistan uppdateras kontinuerligt efterhand som anmälningarna kommer. Sista anmälningsdag är onsdagen den 18 juni.

Leif/SM7DV och Kjell/SM7TE hedrades med en tyst minut. SSRA sätter in pengar till fonder och i denna gång till Läkare utan gränser.

Tommy/PAF informerade om att Leif/DVs Yaesu FT1000MP  ska säljas och intressenter kan kontakta Tommy/PAF.

 

 

ALC_DAY

Två av klubbens medlemmar, SM7DAY/Fred och SM7ALC/Sven som lyssnat på SM7OVK/Jens föredrag. 

 

Efter ovanstående SSRAs klubbfrågor lämnades ordet över till SK7OA:s Jens/ SM7OVK.

Jens presentation behandlade EFFEKTMÄTNING. Under ca 1 timme föreläste Jens om utvecklingen om denna mätteknik och hur den utvecklats under senaste årtionden. Han visade olika fabrik av mätinstrument och hur stor variation det kunde vara med mätnoggrannheten . Jens avslutade med att säga att han / SK7OA håller på att ta fram prisvärda mätinstrument för effektmätning.

 

Jens tackades med en varm applåd och även ett varmt TACK till SK7OA som tog emot och bjöd på fika. SK7OA har jättefina lokaler med stora möjligheter för radiokörning samt byggverksamhet.

 

Vid pennan: SM7AWQ/Christer

 

Publicerat: SM7GIB/Mats