månadsmöte i maj

 

 

Månadsmöte i maj

 

dx2

Vi ser från vänster; SM7DLK, SM7DAY, SA7AUV, SA7BGN, SM7GUY, SM7AWQ, SM7EYW, SM7CHX, SM7BCX, SM7DKF, SM7DXQ samt SM7ALC.

Foto och Copyright: SM7GIB/Mats

 

Månadsmöte med SSRA, 2014-05-14, i anslutning till Bejoken.

Mötet fick hållas, under regnskydd, i Bejokens entré på grund av problem med nyckel. Detta resulterade i ett relativt kort månadsmöte.

Det bestämdes att undertecknad skulle kontakta BORE, för att bestämma tid för ett besök på fartyget.

Slutsteget, som skall säljas, kommer att undersökas av Yngve BCX, som ska kolla om steget är i säljbart skick. Slutsteget och yagi-antennen skall sedan annonseras ut för avhämtning.

Onsdagen den 11 maj arrangeras månadsmötet hos SK7OA. Där ska vi få en genomgång av olika mättekniker.

Den 28 juni samlas vi hos Yngve BCX för årets sommaraktivitet. Vår amerikanske vän Jay kommer till evenemanget. Se särskilt program. — Torleif står för mathållningen med hjälp av en cateringfirma, vi tidigare anlitat.

 

Vid pennan SM7GUY/Ingvar

 

Publicerat: SM7GIB/Mats