Möte i februari

 

 

 

Referat från månadsmötet i februari med SSRA i Bejokens lokaler

2014-02-12.

 

 

Innan årsmötet hölls en liten genomgång om vad, som hänt och vad, som kommer att hända.

 

Yngve BCX rekommenderade varmt boken ”Jakten på liv i Universum”, skriven av Peter Linde.

 

SK7DX deltog i 160 M contest CW från Stenhejdan. Mats GIB berättade att vi kört c:a 1360 QSO och därmed 71 DXCC-länder.

Mats lovade att, på kommande möte, berätta om de 10 år, som klubben deltagit i denna test.

 

Christer AWQ har varit i kontakt med personer, som arrangerar DX-mötet i Karlsborg. Arrangörerna meddelar att man arbetar för ett möte i september, men att man måste lösa lokalfrågan. Hotellet, där mötet tidigare arrangerats, är numera flyktingförläggning.

Tillägg: efter mötet har vi fått veta att ett DX-möte kommer att arrangeras.

 

Göran DLK uppmanade SSRA:s medlemmar att rösta i valet till SSA:s styrelse. Presentation av kandidaterna, finns i senaste QTC.

 

Under årsmötet framkom att 4 DVD-filmer saknas i materielförteckningen. Kolla om ni har glömt att lämna tillbaka lånad DVD.

 

 

 

 

Vid pennan: SM7GUY/Ingvar 

 

Publicerat: SM7GIB/Mats